IVF-behandling

In Vitro Fertilisering (IVF)

IVF betyr “In Vitro Fertilisering” eller befruktning utenfor kroppen.  IVF er betegnelsen for behandling av ufrivillig barnløshet. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager. IVF blir iblant feilaktig omtalt som kunstig befruktning.  Benevnelse som prøverørsbehandling brukes også om assistert befruktning. Ved IVF behandling hos oss brukes i hovedsak antagonistbehandling (kort protokoll) og medikamentene som brukes gir vanligvis lite bivirkninger. Plan for behanding med IVF blir individuelt tilpasset.

IVF-behandlingen består av flere trinn.  Kvinnen/paret får informasjon,  gjennomgang av behandlingsplan og kan stille spørsmål før, under og etter behandlingen:

  1. Hormonbehandling (sprøytebehandling / i hovedsak «kort protokoll»)
  2. Kontroll med ultralyd
  3. Egguthenting
  4. Prøverørsbefruktning og dyrkning av embryo
  5. Innsetting av embryo (2-5 dager etter egguttak)
  6. Ventetid og graviditetsstest (14 dager etter egguttak)