IVF-behandling

In Vitro Fertilisering (IVF)

IVF betyr “In Vitro Fertilisering” eller befruktning utenfor kroppen.  IVF er betegnelsen for behandling av ufrivillig barnløshet. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager. IVF blir iblant feilaktig betegnet som kunstig befruktning.  Benevnelse som prøverørsbehandling brukes også om assistert befruktning. Ved IVF brukes i hovedsak Antagonistbehandling (kort protokoll) og medikamentene som brukes gir vanligvis lite bivirkninger.

Fordi sæd og egg hjelpes til å komme i nær kontakt med hverandre, blir behandlingen mer korrekt betegnet som en form for assistert befruktning. Befruktning av kvinnens egg med sædceller skjer utenfor kvinnens kropp under nøye kontrollerte forhold i laboratoriet. Kvinnens egg og sædceller føres sammen i en væske som har en lignende sammensetning som kvinnens kroppsvæske. Egget, sæden, og etter hvert det befruktede egget, oppbevares ved 37° C i et inkubatorskap. Befruktningen skjer vanligvis innen 18 timer. Det befruktede egget plasseres inn i livmoren etter 2-5 dager etter egguttaket.

Langtidsrisiko

På nåværende tidspunkt finnes det ingen holdepunkter for at IVF-behandling medfører noen fare for kvinnen senere i livet, som f.eks. kreftsykdommer.

Sikkerhet

Vi har strenge sikkerhetsrutiner på avdelingen for å unngå bytting av egg, sædceller og befruktede egg mellom pasienter.

Psykiske faktorer

For enkelte kan behandlingen medføre psykiske belastninger, og noen ganger kan det være til hjelp å bli henvist til f.eks psykologtjeneste eller annen kognintiv terapi.