IVF-behandling

In Vitro Fertilisering (IVF)

IVF betyr “In Vitro Fertilisering” eller befruktning utenfor kroppen.  IVF er betegnelsen for behandling av ufrivillig barnløshet. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager. IVF blir iblant feilaktig omtalt som kunstig befruktning.  Benevnelse som prøverørsbehandling brukes også om assistert befruktning. Ved IVF behandling hos oss brukes i hovedsak Antagonistbehandling (kort protokoll) og medikamentene som brukes gir vanligvis lite bivirkninger.

Fordi sæd og egg hjelpes til å komme i nær kontakt med hverandre, blir behandlingen mer korrekt betegnet som assistert befruktning. Befruktning av egg skjer utenfor kvinnens kropp under nøye kontrollerte forhold i laboratoriet. Kvinnens egg og sædceller føres sammen i en væske som har en lignende sammensetning som kvinnens kroppsvæske. Egget, sæden, og etter hvert det befruktede egget, oppbevares ved 37° C i et inkubatorskap. Befruktningen skjer vanligvis innen 18 timer. Det befruktede egget plasseres inn i livmoren 2-5 dager etter egguttaket.

Langtidsrisiko

På nåværende tidspunkt finnes det ingen holdepunkter for at IVF-behandling medfører noen fare for kvinnen senere i livet, som f.eks. kreftsykdommer.

Sikkerhet

Vi har strenge sikkerhetsrutiner på avdelingen for å unngå bytting av egg, sædceller og befruktede egg mellom pasienter.

Psykiske faktorer

For enkelte kan behandlingen medføre psykiske belastninger, og noen ganger kan det være til hjelp å bli henvist til f.eks psykologtjeneste eller annen kognintiv terapi.

Kontakt oss

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss kan du ringe, sende oss melding via Pasientsky eller bruke kontaktskjemaet under.
Fordi vi beskytter din integritet må ikke medisinske data sendes via kontaktskjemaet nedenfor. Melding i skjemaet nedenfor som inneholder medisinske data vil bli slettet.
Dersom du har en sak som haster må du kontakte oss på telefon.
Velkommen!