IVF-behandling

In Vitro Fertilisering (IVF)

IVF betyr “In Vitro Fertilisering” eller befruktning utenfor kroppen.  IVF er betegnelsen for behandling av ufrivillig barnløshet. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager. IVF blir iblant feilaktig betegnet som kunstig befruktning. Selve befruktningen skjer på en naturlig måte, og suksess er helt avhengig av sædcellenes egne naturlige krefter og befruktningsevner. Benevnelse som prøverørsbehandling brukes også om assistert befruktning.

Fordi sæd og egg hjelpes til å komme i nær kontakt med hverandre, blir behandlingen mer korrekt betegnet som en form for assistert befruktning. Befruktning av kvinnens egg med mannens sædceller skjer utenfor kvinnens kropp under nøye kontrollerte forhold i laboratoriet. Kvinnens egg og sædceller føres sammen i en væske som har en lignende sammensetning som kvinnens kroppsvæske. Egget, sæden, og etter hvert det befruktede egget, oppbevares ved 37° C i et inkubatorskap. Befruktningen skjer vanligvis innen 18 timer. Deretter plasseres det befruktede egget inn i livmoren på et tidspunkt som er tilnærmet lik naturens eget tidsskjema.

Hvorfor velge IVF?

Det er mange gode grunner for at ektepar eller samboere velger å gjennomføre IVF. Noen kvinner har fått skader på sine eggledere, som hindrer egg og sæd i å møtes. Slike skader kan oppstå av forskjellige grunner. En ofte symptomløs underlivsbetennelse, en graviditet som fester seg utenfor livmoren eller sykdommen endometriose, kan skade egglederne slik at befruktning uteblir. I andre tilfeller kan det ha oppstått forstyrrelser i kvinnens hormonelle styring av eggløsningen. Også i slike tilfeller kan IVF være en god behandling for å oppnå normal modning og befruktning av kvinnens egg. IVF er bra behandling for uforklarlig barnløshet, der ingen sikkert årsak finnes.

Hos noen menn vil nedsatt sædkvalitet forhindre at sædceller finner veien gjennom livmoren til egget eller forhindre befruktningen. Da kan det være hensiktsmessig å plassere sædceller i nærheten av egget ved IVF. Ved sterkt nedsatt sædkvalitet kan eggene nå befruktes ved mikroinseminasjon (ICSI), der en enkelt sædcelle plasseres direkte inne i egget under mikroskopisk syn ved et “kirurgisk inngrep”. Barn født etter IVF utvikler seg på samme måte som barn ved naturlig befruktning.

IVF-behandling

Hormonell behandling av kvinnen

Ved IVF brukes i hovedsak to behandlingsformer: Agonistbehandling (lang protokoll) og Antagonistbehandling (kort protokoll).

Bivirkninger

Medikamentene som brukes gir vanligvis lite bivirkninger.

Langtidsrisiko

På nåværende tidspunkt finnes det ingen holdepunkter for at IVF-behandling medfører noen fare for kvinnen senere i livet, som f.eks. kreftsykdommer.

Befruktning

Befruktning kan skje enten med ektefelles/samboer sæd eller med sæd fra donor.

Tilbakeplassering av befruktede egg

Eggene oppbevares på laboratoriet under trygge forhold i opptil 5 dager før tilbakeføring. Befruktet egg plasseres tilbake i livmoren etter 2 til 5 dager

Nedfrysing

Vi tilbyr nedfrysing av overtallige befruktede egg som er dyrket fram til blastocyst- stadiet.

Sikkerhet

Vi har strenge sikkerhetsrutiner på avdelingen for å unngå bytting av egg, sædceller og befruktede egg mellom pasienter.

Samtykke

De ulike behandlingene har hvert sitt samtykkeskjema som paret må underskrive.

Sivilstatus

Loven om medisinsk bruk av bioteknologi krever at par som behandles er gift, har inngått partnerskap eller er stabile samboere som bor under ekteskapslignende forhold.

Psykiske faktorer

For enkelte par kan behandlingen medføre psykiske belastninger, og noen ganger kan det være til hjelp å bli henvist til f.eks psykologtjeneste eller annen kognintiv terapi.