Behandlingstilbud

Ufrivillig barnløshet

Vi har i over 30 år hjulpet par med å bli gravide. Fra det ble lov med assistert befruktning i Norge i 1986 har vi tilbudt par behandling. Når loven i 2009 åpnet for å tilby behandling til lesbiske kvinner var vi tidlig ute og kunne tilby behandling til også denne gruppen. Gledelig er det for oss å nå også kunne tilby behandling  til enslige  og  til par som ønsker eggdonasjon.

Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

Fra juli 2020 tilbyr vi behandling til enslige kvinner som tidligere har måttet reise til utlandet. 20. april 2021 fikk vi godkjenning fra Helsedirektoratet til å starte opp med eggdonasjon. Kvinner som ønsker å fryse ned egne egg håper vi i  løpet av høsten 2021 å kunne gi et tilbud til. Vi ønsker å bidra til at pasienter skal oppleve trygg og god behandling i Norge. I perioden da nye behandlingsmetoder som nedfrysing av egne egg og eggdonasjon skal tilbys i Norge ser vi store fordeler av å være i et konsern der erfaring og rutiner allerede er godt gjennomarbeidet og utprøvet.

Alle par og kvinner som søker om behandling etter 1.juli 2020 må fremlegge en barneomsorgsattest ved søknad om assistert befruktning. Dette innebærer at par eller enslige som ønsker assistert befruktning selv må søke politiet om politiattest (barneomsorgsattest). For søknad se: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/. I den forbindelse må hjemmelsgrunnlag oppgis for politiet. Hjemmelsgrunnlaget er bioteknologiloven § 2-6 andre ledd.

Uforpliktende innledende konsultasjon

Ufrivillige barnløse kan kontakte oss for en uforpliktende innledende konsultasjon med en av våre gynekologer, og få en individuell vurdering. Vår oppgave er å kunne tilby den beste behandlingsmetoden.

Våre behandlingstilbud inkluderer

  • Fertilitetsutredning
  • Hormonstimulering
  • Assistert befruktning (IVF og inseminasjon) med egen sæd eller donorsæd

Kunnskap og lang erfaring gir oss mulighet til å tilby den beste individuelle behandlingen. Vi vil at alle som besøker oss skal føle at vi har gjort vårt ytterste for å hjelpe dem.