Behandlingstilbud

Ufrivillig barnløshet

Vi har i over 35 år hjulpet par med å bli gravide. Fra det ble lov med assistert befruktning i Norge i 1986 har vi tilbudt par behandling. Når loven i 2009 åpnet for å tilby behandling til lesbiske kvinner var vi tidlig ute og kunne tilby behandling til også denne gruppen. Etter lovendringen i 2020 tilbyr  vi behandling  til enslige kvinner og og til par som ønsker eggdonasjon.

Livio Oslo er del av et stort konsern med 7  klinikker i Sverige og 1 klinikk på Island og erfaringer og rutiner er godt gjennomarbeidet og utprøvet.  Vi ønsker å bidra til at pasienter skal oppleve trygg og god behandling hos oss.