Behandlingstilbud

Ufrivillig barnløshet

Vi har i over 35 år hjulpet par med å bli gravide. Fra det ble lov med assistert befruktning i Norge i 1986 har vi tilbudt par behandling. Når loven i 2009 åpnet for å tilby behandling til lesbiske kvinner var vi tidlig ute og kunne tilby behandling til også denne gruppen. Etter lovendringen i 2020 tilbyr  vi behandling  til enslige kvinner og og til par som ønsker eggdonasjon.

Vi ønsker å bidra til at pasienter skal oppleve trygg og god behandling hos oss.  Vår klinikk er del av et stort konsern med mange klinikker der erfaring og rutiner allerede er godt gjennomarbeidet og utprøvet.

Uforpliktende innledende konsultasjon

Ufrivillige barnløse kan kontakte oss for en uforpliktende konsultasjon med en av våre gynekologer, og få en individuell vurdering. Vår oppgave er å kunne tilby den beste behandlingsmetoden.

Våre behandlingstilbud inkluderer

  • Fertilitetsutredning
  • Hormonstimulering
  • Assistert befruktning (IVF og inseminasjon) med egen sæd eller donorsæd

Kunnskap og lang erfaring gir oss mulighet til å tilby den beste individuelle behandlingen. Vi ønsker at alle som besøker oss skal føle at vi har gjort vårt ytterste for å hjelpe dem.