Behandlingstilbud

Ufrivillig barnløshet

Vi har i over 30 år hjulpet par med å bli gravide. Fra det ble lov med assistert befruktning i Norge i 1986 har vi tilbudt par behandling. Når loven i 2009 åpnet for å tilby behandling til lesbiske kvinner var vi tidlig ute og kunne tilby behandling til også denne gruppen. Gledelig er det for oss å kunne tilby behandling, når loven tillater det, også til enslige  og par som ønsker eggdonasjon.

Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

Fra 2020 er det gledelig også å kunne være med å tilby behandling til en gruppe pasienter som tidligere har måttet reise til utlandet. Dette gjelder behandling til enslige kvinner, kvinner som ønsker å fryse ned egne egg og par som trenger eggdonasjon (eggdonasjon trolig mulig først fra 2021). Vi venter på føringer fra Helsedirektoratet og konkrete datoer for når slik behanding kan tilbys og ønsker å bidra til at denne gruppen pasienter skal oppleve trygg og god behandling i Norge. I perioden da nye behandlingsmetoder som nedfrysing av egne egg og eggdonasjon skal tilbys i Norge ser vi store fordeler av å være i et konsern der erfaring og rutiner allerede er godt gjennomarbeidet og utprøvet.

Alle par og enslige som søker om behandling etter 1.juli 2020 må fremlegge en barneomsorgsattest ved søknad om assistert befruktning. Dette innebærer at par eller enslige som ønsker assistert befruktning selv må søke politiet om politiattest (barneomsorgsattest). For søknad se: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/. I den forbindelse må hjemmelsgrunnlag oppgis for politiet. Hjemmelsgrunnlaget er bioteknologiloven § 2-6 andre ledd.

Uforpliktende innledende konsultasjon

Ufrivillige barnløse kan kontakte oss for en uforpliktende innledende konsultasjon med en av våre gynekologer, og få en individuell vurdering. Vår oppgave er å kunne tilby den beste behandlingsmetoden.

Våre behandlingstilbud inkluderer

  • Fertilitetsutredning
  • Hormonstimulering
  • Assistert befruktning (IVF og inseminasjon) med egen sæd og donorsæd

Kunnskap og lang erfaring gir oss mulighet til å tilby den beste individuelle behandlingen. Vi vil at hvert eneste par som besøker oss skal føle at vi har gjort vårt ytterste for å hjelpe dem.