PESA/TESA/Micro-TESE

Uthenting av spermier fra testikkel – PESA/TESA

TESE, TESA og PESA er metoder som brukes når det ikke finnes brukbare sædceller i ejakulatet, men hvor det har blitt påvist brukbare sædceller i selve testikkel eller bitestikkel ved testikkelbiopsi eller aspirasjon. Behandlingen gjøres både for par der mannen tidligere har blitt sterilisert – for disse parene gir behandlingen spesielt gode resultater – og for par der det hos mannen ikke er sædceller i ejakulatet selv om han ikke er sterilisert.  Sædcellene hentes direkte fra testikkel (TESE/TESA) eller fra bitestikkel (PESA).

Etter TESA/PESA må det benyttes ICSI som befruktningsmetode. Kvinnen gjennomgår IVF-behandling for å hente ut egg som kan befruktes i laboratoriet. TESA/PESA  gjøres på klinikken, vanligvis samme dagen eller dagen før kvinnen gjennomgår egguttak.

Micro-TESE:

Mikro-TESE er en spesialisert metode som brukes for å lete etter sædceller når de ikke finnes hverken i sædprøven eller ved standard undersøkelse av testikkel. Våre kollegaer i Livio har lang erfaring og gode resultater med denne metoden som foregår med operasjonsmikroskop og i lokal bedøvelse. Selve behandling skjer i Gøteborg eller Stockholm.