Embryo som fryses

Over halvparten av par og single kvinner som gjennomgår assistert befruktning hos oss, får ett eller flere embryo nedfryst etter IVF-behandling. Et embryo er et befruktet egg. Vi dyrker de befruktede eggene i 5-6 dager og fryser de som har utviklet seg fint. Etter 5-6 dager kalles et slikt embryo for en blastocyst og består av 100-200 celler. Når embryo er nedfryst, oppbevares de ved 196 minusgrader.

Ifølge Bioteknologiloven kan et embryo oppbevares så lenge paret/kvinnen ønsker, men ikke lenger enn frem til kvinnen som skal motta embryoet fyller 46 år. Da kan embryo ikke lenger benyttes ifølge norsk lov.

Når et opptint embryo skal settes tilbake til kvinnens livmor, gjøres dette oftest i naturlig syklus. Denne behandlingsformen er en mer skånsom behandling for kvinnen enn IVF-behandling.  Det har vist seg å være flere fordeler ved å benytte det vi altså kaller for naturlig syklus. Sjansen for at embryoet overlever opptining, er høyere enn 95 %.  Klinikken er bemannet i helgen og dersom innsett av embryo blir i helgen vil vanligvis ikke behandlingen bli avbrutt.

Når kvinnen får menstruasjon kontaktes klinikken for å avtale oppstart av behandling.  Ultralydundersøkelse avtales vanligvis på syklusdag 9-12, men avhenger av lengden på kvinnens menstruasjonssyklus. Samtidig avtales hvilken dag kvinnen starter med eggløsningstest i morgenurin. Eggløsningssprøyte, for å sikre at eggløsningen skjer, kan også benyttes.  I underkant av en uke fra eggløsningstesten er positiv eller eggløsningsprøyten er satt, vil embryoet tines for å settes inn i livmoren.

Dersom kvinnen nettopp har gjennomgått IVF-behandling, vil sykepleier på klinikken veilede og avklare om behandling kan tilbys i påbegynte syklus.

Eggløsning kan noen ganger utebli eller være vanskelig å påvise sikkert. Det hender i slike tilfeller at behandling må avbrytes.