Eggfrys

Å fryse ubefruktede egg kan være en mulighet til å forlenge kvinnens fruktbare periode og å utsette graviditet. Nedfrysing av egg gir håp om graviditet i fremtiden, samtidig som det er viktig å huske at det ikke kan gis garanti om graviditet.

Kvinnens fruktbarhet avtar med økende alder (etter fylte 35 år). Dette skyldes at antall egg og kvaliteten på eggene reduseres med alderen.

Det er flere grunner til å fryse ubefruktede egg:

  • Hvis det er økt risiko for tidlig overgangsalder, for eksempel som følge av behandling for kreft eller annen sykdom.
  • Fordi kvinnen må gjennomgå medisinsk eller kirurgisk behandling, noe som fører til at hun må utsette fødselen i flere år.
  • Hvis kvinnen er i en sosial situasjon hvor graviditet ikke er mulig eller ønskelig nå.

Behandlingsmetoder som benyttes ved frysing og tining av ubefruktede egg har utviklet seg mye i de siste årene. Den nyeste teknologien for frysing av egg, vitrifisering, har gitt gode resultater og gjør det mulig å fryse ned eggceller både mer effektivt og sikrere.

Før eggfrysing stimuleres kvinnens eggstokk på samme måte som før IVF eller prøverørsbefruktning.

Egg hentes ut og fryses ned i vårt laboratorium og lagres for senere bruk. Når kvinnen ønsker å bruke eggene, tines de og injiseres (ICSI) med sædceller fra partner eller fra en donor. Deretter blir et befruktede egget plassert i livmoren. Ifølge bioteknologiloven, kan egg /befruktet egg oppbevares inntil kvinnen er 46 år.

Livio Gøteborg var den første IVF-klinikken i Sverige som allerede i 2011 oppnådde vellykket behandling med fødsel av barn etter opptining av ubefruktede egg. I dag tilbyr alle Livio-klinikkene denne behandlingen.

Ta gjerne kontakt så forteller vi deg mer!