Sædprøve og nedfrysing av sæd

Sædprøve

Ring Livio Oslo på telefon 23 20 44 00, for å avtale tid for sædanalyse.

Vi ber om at du fyller inn skjema for sædanalyse og  helseopplysningsskjema eller tar skjemaene med deg på prøvetakingsdatoen. Det er viktig for personalet som utfører sædanalysen å vite om du vil kartlagge din fertilitet eller om du ønsker å få undersøkt om det er sædceller i ejukulatet etter en sterilisering. I helseopplysningsskjema vil ikke alle opplysninger om fertilitet være like relevante å fylle i dersom sædanalysen gjelder kontroll etter sterilisering.

  • Bor du i Oslo-området kan du ta sædprøven hjemme. Prøven bør deretter leveres her innen en time. Det er viktigt at prøven ikke utsettes for kulde under transporten, så hold den kroppsnært.
  • Du kan også velge å ta prøven her på klinikken.
  • Vi anbefaler at du har hatt en utløsning 2 dager før prøvetakingsdatoen. Tenk på håndhygienen. Vask penis inkludert under forhuden med såpe og vann kvelden før, men vask bare med vann på morgenen prøvetakingsdagen.
  • Vi anbefaler at du benytter prøveglass som du får her på klinikken. Dersom du tar prøven hjemme og det er upraktisk å komme innom hit å hente prøveglass, kan du benytte urinprøveglass som du får kjøpt på apotek.
  • Henvend deg i skranken når du kommer hit for ytterligere informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter blir du belastet med et gebyr.

Nedfrysing av sæd

Nedfrysing av sæd er et tilbud til de som av ulike årsaker ønsker å ha sædceller lagret.

  • For personer som skal gjennomgå medisinsk behandling som kan føre til redusert fruktbarhet, før sterilisering eller andre kirurgiske inngrep som omfatter urinveiene/sædlederne.
  • Personer som ønsker å bevare sædceller før kjønnsbekreftende behandling kan også få frosset ned sæd.

Kontakt oss gjerne på telefon 23 20 44 00 dersom du har spørsmål rundt nedfrysning av sæd.