Egguthenting

Når eggene er modne er det tid for uthenting. Lege og sykepleier vil da gjennomgå planen videre med dere.

Kvinnen behøver ikke å faste før eggutak. Spis en lett frokost om morgenen. Dusj på morgenen. La smykker og verdisaker bli hjemme. Egguthenting er et kortvarig inngrep, ca. 10 minutter. Ved hjelp av ultralyd via skjeden ser legen de væskefylte eggsekkene i eggstokkene. Med en tynn nål koblet til ultralydproben suges væsken fra eggsekkene ut og samles i rør som embryologen tar hånd om. I laboratoriet skylles eggene rene for blod under mikroskopet.  Alle eggene samles opp og oppbevares i inkubatorer/varmeskap. Dere får vite hvor mange egg som er hentet ut når embryologen har gjort seg ferdig med sitt arbeide med eggene. Senere på dagen blir eggene ført sammen med sædcellene.

Partner kan om ønskelig være til stede under egguthentingen. Kvinnen får ikke narkose, men rikelig med smertestillende. Hun kan derfor ikke selv kjøre bil eller utføre arbeid denne dagen. Etter egguthentingen hviler kvinnen på klinikken i 1- 2 timer. Det er fint om patner er tilstede slik at kvinnen får følge hjem etter egguttaket.

Mannen bør ha utløsning 2 dager før dagen for egguttaket (den dagen kvinnen setter egglønsingssprøyten). For å få et så bra resultat som mulig, er det viktigt å ikke få med de normale hudbakteriene i prøven.  Kvelden før prøvetakning vasker mannen penis med såpe og vann. På prøvetakningsdagen benyttes kun vann. Ved avlegging av prøven må det ikke benyttes kremer eller oljer.

På klinikken har vi et sædprøverom som kan benyttes. Alternativt kan prøven gjøres hjemme, i så fall må den leveres innen en time. Dersom prøven gjøres hjemme er det viktig at den ikke utsettes for nedkjøling ved transporten. Oppbevar prøvekoppen nær kroppen ved transport til klinikken. Vi ønsker at mannen leverer prøven selv til klinikken.