ICSI

Spermieinjeksjon (ICSI)

ICSI er en forkortelse for «intracytoplasmisk spermieinjeksjon».

ICSI er en befruktningsmetode som brukes når mannen har sterkt nedsatt konsentrasjon av sædceller, eller et høyt antall abnorme sædceller. Det kan også bli aktuelt å bruke ICSI dersom befruktningsresultat etter tidligere IVF behandlinger har vært redusert. For å kunne gjøre ICSI må det velges ut en tilsynelatende god sædcelle for hvert egg som skal befruktes. Sædcellen trekkes opp i en mikropipette som deretter føres inn i egget gjennom eggets ytre og indre hinner. Deretter sprøytes sædcellen inn i egget. Mikropipetten dras så ut av egget, og inspeksjon av egget dagen etter vil antyde om befruktningen var vellykket eller ikke.

Kvinnen må gjennomgå IVF-behandling for å hente ut egg som kan befruktes i laboratoriet.