ICSI

Spermieinjeksjon (ICSI)

ICSI er en forkortelse for «intracytoplasmatisk spermieinjeksjon» som ofte kalles mikroinjeksjon.

ICSI er en befruktningsmetode som brukes når mannen har sterkt nedsatt konsentrasjon av sædceller, eller det er få sædceller som svømmer som de skal. Det kan også være aktuelt å bruke ICSI dersom få av eggene ble befruktet ved tidligere behandling med IVF.  Ved IVF  legges eggene sammen med hundre tusen svømmende sædceller. En av sædcellene må selv klare å komme inn i hvert egg. ICSI injiserer embryologen èn enkelt sædcelle direkte inn i eggcellen ved hjelp av mikroskop.

For å kunne gjøre ICSI må det velges ut en sædcelle som ser normal ut og som beveger seg, til hvert egg som skal befruktes. Sædcellen trekkes opp i en helt tynn nål som deretter føres inn i egget gjennom eggets hinner. Deretter plasseres sædcellen inn i egget. Nålen trekkes så ut av egget. Dagen etter vil egget vurderes under mikroskopet, og vi kan se om befruktningen var vellykket eller ikke.

På forhånd må vanligvis kvinnen gjennomgå hormonstimulering som ved annen IVF-behandling for å hente ut egg som kan befruktes i laboratoriet. Les om IVF-behandling her.