ICSI

Spermieinjeksjon (ICSI)

ICSI er en forkortelse for «intracytoplasmisk spermieinjeksjon».

ICSI er en befruktningsmetode som brukes når mannen har sterkt nedsatt spermakonsentrasjon i ejakulatet, eller et høyt antall abnorme sædceller. Det kan også bli aktuelt å bruke ICSI når befruktningsfrekvensen er nedsatt, dvs. dårlig befruktning under standard IVF (In Vitro Fertilisering). Ved bruk av ICSI finnes det frem en tilsynelatende god sædcelle for hvert egg hentet ut fra kvinnen. Sædcellen trekkes opp i en mikropipette. Mikropipetten føres inn i egget gjennom eggets ytre og indre hinner. Deretter sprøytes sædcellen inn i egget. Mikropipetten dras ut av egget, og inspeksjon av egget dagen etter vil antyde om befruktningen var vellykket eller ikke.

Kvinnen må gjennomgå IVF-behandling for å hente ut egg som kan befruktes i laboratoriet.