Eggdonasjon

20. april 2021 fikk vi godkjennelse fra Helsedirektoratet til å starte opp med å rekruttere eggdonorer, etablere eggbank og for å tilby assistert befruktning med eggdonasjon.

Vi har startet arbeidet med å rektruttere donorer. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å være eggdonor! Eggdonor må være over 25 år og ikke eldre enn 35 år.

Vi har også laget en venteliste for par som ønsker å gjennomføre behandling med eggdonasjon. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å sette dere på ventelisten.

Bioteknologiloven setter føringer for hvem som kan motta behandling med eggdonasjon: det er ikke tillatt med samtidig egg- og sæddonasjon eller donasjon av befruktet egg. Dvs. at behandlingen kun er tilgjengelig for heterofile par hvor mannen produserer egne sædceller. Kvinnen som skal motta behandling kan ikke være eldre enn fylte 46 år ved innsetting av befruktet egg.

Ved assistert befruktning til et likekjønnet par kan et egg som er hentet ut fra en av kvinnene settes inn i den andre kvinnens livmor etter befruktning, parnterdonasjon. Les mer om partnerdonasjon her.

Vi vil oppdatere nettsidene fortløpende. Kontakt oss på telefon 23 20 44 00 for å få mer informasjon. Vår telefontid er mandag-fredag 0900-1100 og 1300-1500.