Eggdonasjon

Korte ventetider til eggdonasjon

Livio Oslo tilbyr assistert befruktning med eggdonasjon fra norske donorer. Bioteknologiloven setter føringer for hvem som kan motta behandling med eggdonasjon:  Eggdonasjonsbehandling kan tilbys heterofile par hvor mannen produserer egne sædceller. Kvinnen som skal motta behandling kan ikke være eldre enn fylte 46 år ved innsetting av befruktet egg. Det er ikke tillatt med både egg- og sæddonasjon.

Ved assistert befruktning til et likekjønnet par kan egg som er hentet ut fra en av kvinnene settes inn i den andre kvinnens livmor etter befruktning, partnerdonasjon.

Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å nå oss. En av våre sykepleiere har koordinatorfunksjon for eggdonasjonsbehandling.

(Vi har godkjennelse fra Helsedirektoratet til å rekruttere eggdonorer, etablere eggbank og tilby assistert befruktning med eggdonasjon.)

For mer informasjon er dere velkommen til å kontakte oss på tlf 23 20 44 00, mandag-fredag 0900-1100 og 1300-1500 eller i Pasientsky.

Kontakt oss

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss kan du ringe, sende oss melding via Pasientsky eller bruke kontaktskjemaet under.
Fordi vi beskytter din integritet må ikke medisinske data sendes via kontaktskjemaet nedenfor. Melding i skjemaet nedenfor som inneholder medisinske data vil bli slettet.
Dersom du har en sak som haster må du kontakte oss på telefon.
Velkommen!