Tilbakesetting av embryo

Bedømmelse av hvert enkelt embryo er en viktig del av IVF-behandlingen og vi legger mye tid i denne delen. Målet er å velge det embryo som gir best mulighet for graviditet for paret, uavhengig av dagen for tilbakeføring. Embryo som ikke settes tilbake dyrkes videre til dag 5 eller 6.  Embryoer som utvikler seg til blastocyst og oppfyller frysekriteriene vil bli vil bli frosset ned med fryseteknikken vitrifiseing. Dagen etter egguthenting ringer vi dere og forteller hvilken dag vi anbefaler tilbakeføring av embryo.

Tilbakeføring av embryo (ET)

Lutinus/Crinone/Cyklogest tas som vanlig på morgenen før tilbakesettingen. Du som tar Lutinus, vent med ettermiddagstabletten til etter tilbakeplasseringen av embryo. Kvinnen spiser som vanlig. Det er fint om det er litt urin i urinblæren, så unngå å gå på toalettet siste timen før tilbakesettingen av embryo.  Tilbakesetting av embryo innebærer at et tynt kateter føres inn i livmoren gjennom den naturlige åpningen i livmorhalsen. Embryoet føres så forsiktig inn sammen med en liten mengde væske. Dette inngrepet er vanligvis ikke smertefullt. Hele besøket tar vanligvis en halv time inkludert tid til informasjon etterpå, men vennligst sett av litt ekstra tid for å unngå stress i tilfelle det oppstår forsinkelse.