Skjemaer

Nedenfor finner du flere av våre skjemaer. Skjemaene kan enkelt signeres elektronisk med Bank ID. Alernativt kan dokumenene skrives ut,  fylles i som PDF og sendes til oss via Pasientsky.no  eller Pasientsky-appen. Pasientsky–Start helsehjelp – Livio IVF-klinikken Oslo – ta bilde av signerte skjemaer eller last opp skannet fil og send til oss.

Til utfylling før første konsultasjon:

Før hver behandling:

Elektronisk signering med BankID:

PDF for papirutskrift:

Før oppstart IVF:

Elektronisk signering med Bank-ID:

PDF for utskrift papir:

Før oppstart inseminasjonsbehandling:

Elektronisk signering med Bank ID:

PDF for utskrift papir:

For deg som gjør behandling og skal på ultralyd på hjemsted:

Ved graviditet:

  • For likekjønnede par må det søkes om medmorskap. Er du gravid kan du kontakte oss og motta dokmenter som skal videresendes til skatteetaten.no.

Skjema for utfylling før sædanalyse:

Før nedfrysing av egen sæd:

Etter fødsel:

  • Fødsel kan meldes til oss via Pasientsky.no. Her kan du via bank-id/mobilbank sende oss informasjon angående fødsel. Det går selvfølgelig også å sende oss informasjon per post eller ringe oss.

Destruering:

Elektronisk signering med BankID:

PDF for utskrift papir: