Skjemaer

Her finner du flere av våre skjemaer. Skjemaene  kan skrives ut, fylles ut og leveres til oss på klinikken eller sendes til oss elektronisk via Pasientsky.no  eller Pasientsky-appen. Pasientsky–Start helsehjelp – Livio IVF-klinikken Oslo – ta bilde av signerte skjemaer eller last opp skannet fil og send til oss.

Til utfylling før første konsultasjon:

Før hver behandling:

Før oppstart IVF:

Før oppstart inseminasjonsbehandling:

For deg som gjør behandling og skal på ultralyd på hjemsted:

Ved graviditet:

Skjema for utfylling før sædanalyse:

Før nedfrysing av egen sæd:

Etter fødsel:

  • Fødsel kan meldes til oss via Pasientsky.no. Her kan du via bank-id/mobilbank sende oss informasjon angående fødsel. Det går selvfølgelig også å sende oss informasjon per post eller ringe oss.

Destruering: