Aktivering av eggene

(aktiv oocytt-aktivering)

Metoden er godkjent av helsemyndighetene til bruk ved manglende eller betydelig nedsatt befruktning etter prøverørsbehandling med ICSI/mikroinjeksjon.

Vår klinikk er en av få norske klinikker som er godkjent av helsemyndighetene til å benytte denne metoden, og flere par har oppnådd graviditet etter behandling hos oss etter egg-aktivering.

Hos noen par der eggene ikke blir befruktet eller kun få egg blir befruktet, kan årsaken være et manglende samspill mellom egg og sædcelle. Oocyttaktivering er en relativt ny metode som kan hjelpe egget til å sette i gang befruktningen. Metoden går ut på at egget, etter at ICSI (mikroinjeksjon) er utført, legges i en løsning med kalsium.