Hvorfor velge oss?

 • Faglig engasjerte ansatte som har jobbet med assistert befruktning og fertilitet i mange år
 • Lang erfaring med langtidsdyrkning/blastocystdyrkning av embryo
 • Embryolog på jobb hver dag hele uken, noe som muliggjør nedfrysing/vitrifisering av blastocyster alle dager i uken
 • Tilbakesetting av opptint embryo i naturlig syklus med like god sannsynlighet for graviditet som IVF-behandling (2019)
 • Overlevelse på rundt 95% av embryoene ved opptining embryo
 • Lang erfaring med IVF-og inseminasjonsbehandling av likekjønnede par
 • Engelsk språklig/flerspråklig gynekolog og sykepleier
 • Faglig avlagt eksamen for Eshre-sertifisering for sykepleier og embryolog
 • Faglig ekspertise innenfor mannlig infertilitet
 • Sentral beliggenhet på Majorstua i Oslo, trafikk-knutepunkt med kollektivtransport/flybuss og gode parkeringsmuligheter.
 • Tilrettelegger for fjernstimulering dersom dere bor langt fra Oslo
 • Del av Livio-gruppen som består av 9 IVF-klinikker i Sverige, Norge og på Island som alle sammen jobber med fokus på høy medisinskfaglig kvalitet
 • Følger anbefalte «best practice» guidelines og deltar i forskningsarbeid.
 • Arbeider team-orientert for å tilstrebe at hvert par får den beste omsorg og behandling