Hvorfor velge oss?

Hvorfor velge oss?

 • Vi er del av IVIRMA og er ledende innen fertilitet og behandling av barnløshet
 • Vi arbeider team-orientert for å tilstrebe at alle pasienter får den beste omsorg og behandling.
 • Befruktede egg (embryo) fryses på blastocyst-stadiet (dag 5/6),  noe vi har lang erfaring med. Ca 95% av embryo som tines opp overlever denne prosessen og tilbakeføres til kvinnen som planlagt.
 • Vi tilbyr tilbakesetting av opptint embryo i naturlig syklus, og dersom tilbakesetting av opptint embryo må skje lør/søn blir ikke behandling avbrutt.
 • Vi tilbyr nedfrysing av ubefruktede egg.
 • Vi tilbyr inseminasjonsbehandling til kvinner og par og avbryter ikke inseminasjonsbehandlingen om eggløsning skjer i helg.
 • Klinikken har lang erfaring med behandling til likekjønnede par
 • Vi har Eshre sertifisert embryolog
 • Gynekolog med ekspertise innenfor mannlig infertilitet
 • Sentral beliggenhet på Majorstua i Oslo, trafikk-knutepunkt med kollektivtransport/flybuss og gode parkeringsmuligheter
 • Tilrettelegger for fjernstimulering dersom du/dere bor langt fra Oslo
 • Vi er den del av Livio gruppen som består av syv IVF-klinikker i Sverige, en i Norge og en på Island. Alle jobber sammen med fokus på høy medisinskfaglig kvalitet
 • Følger anbefalte «best practice» retningslinjer og deltar aktivt i forskningsstudier
 • Klinikken er ISO 9001:2015 sertifisert. Med regelmessige revisjoner, internt og eksternt, har vi alltid kvalitet i fokus.

Vil du ha lese tilbakemeldinger fra pasienter som har gjort behandling hos oss les her!