Hvorfor velge oss?

Hvorfor velge oss?

 • Våre leger er spesialister innen gynekologi og har alle lang erfaring med behandling av infertilitet og assistert befruktning
 • Alle ansatte er faglig engasjerte og har jobbet med assistert befruktning og fertilitet i mange år
 • Lang erfaring med langtidsdyrkning/blastocystdyrkning av embryo
 • Embryolog på jobb hver dag hele uken, noe som muliggjør nedfrysing/vitrifisering av blastocyster alle dager i uken
 • Tilbakesetting av opptint embryo i naturlig syklus med like god sannsynlighet for graviditet som IVF-behandling (2019)
 • Overlevelse på rundt 95% av embryoene ved opptining embryo
 • Lang erfaring med IVF-og inseminasjonsbehandling av likekjønnede par
 • Engelskspråklig/flerspråklig gynekolog og sykepleier
 • Faglig avlagt eksamen for Eshre-sertifisering for sykepleier og embryolog
 • Gynekolog med ekspertise innenfor mannlig infertilitet
 • Sentral beliggenhet på Majorstua i Oslo, trafikk-knutepunkt med kollektivtransport/flybuss og gode parkeringsmuligheter
 • Tilrettelegger for fjernstimulering dersom dere bor langt fra Oslo
 • Del av Livio gruppen som består av 9 IVF-klinikker i Sverige, Norge og på Island som alle sammen jobber med fokus på høy medisinskfaglig kvalitet
 • Følger anbefalte «best practice» retningslinjer og deltar aktivt i forskningsstudier
 • Arbeider team-orientert for å tilstrebe at alle pasienter får den beste omsorg og behandling
 • Klinikken er ISO 9001:2015 sertifisert. Med regelmessige revisjoner, internt og eksternt, har vi alltid kvalitet i fokus
 • Tilbud til enslige kvinner fra lovvendringen trådte i kraft 01. juli 2020.

Vil du ha lese tilbakemeldinger fra pasienter som har gjort behandling hos oss les her!

Innslag fra kliniken på TV2-Nyhetene  i forbindelse med endring av bioteknologiloven. Les her!