Våre ansatte


Nan Birgitte Oldereid

Klinikksjef Gynekolog Dr.med.

Nan B. Oldereid er spesialist i Gynekologi og Obstetrikk, utdannet ved Universitetet i Oslo i 1986. Hun har doktorgrad innen miljøfaktorers betydning på mannlig fertilitet fra Universitetet i Oslo i 1999. Har siden arbeidet som overlege ved Reproduksjonsmedisinsk seksjon, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus før hun startet på Livio i 2016. Nan har publisert mer enn 40 vitenskapelige artikler innenfor temaet barnløshet/reproduksjon. Hun har vært leder for NOFAB (Norsk Forening for Assistert Befruktning) samt vært norsk representant i ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology) og sitter i Helsedirektoratets Bioreferansegruppe.

Se Nans publikasjoner her. Nan har også gitt ut bok om infertilitet: «Hvorfor blir jeg ikke gravid?»


Kjersti Brenden

Gynekolog

Kjersti Brenden studerte medisin ved det Medisinske Fakultet i Oslo, fullført 1999. Spesialisert i Gynekologi og Obstetrikk. Hun var ansatt på gynekologisk avdeling Drammen Sykehus inntil oktober 2012. Ansatt på LIVIO IVF-klinikken Oslo fra november 2012. Tidlig i hennes utdannelse og gynekologisk praksis har hun hatt en spesiell interesse for infertilitet og utviklingen rundt assistert befruktning.

Kjersti satt som styremedlem i NOFAB (Norsk Forening for Assistert Befruktning) i 2017 og 2018.


Hannah Russell

Gynekolog

Hannah Russell er spesialist i gynekologi og obstetrik og ble ansatt på Livio i 2015. Hun er opprinnelig fra Irland hvor hun studerte medisin og jobbet som lege, før hun flyttet til Oslo i 2005. Hun var ansatt i 10 år ved OUS Ullevål, blant annet som overlege og tilknyttet IVF-avdelingen.

Hun har en spesiell interesse for POI (prematur ovarial insuffisiens),  har skrevet nasjonal veileder om dette for Norsk Gynelologisk Forening og har vært med å skrive artikkel om temaet.

Hannah er medlem og medisinsk rådgiver i kommite for ESHRE sertifisering for sykepleiere. Hun prater flytende norsk og våre engelsktalende pasienter setter pris på å få møte en lege med engelsk morsmål.


Yngvar Hansen-Tangen

Gynekolog

Yngvar Hansen-Tangen er spesialist i gynekologi og startet i Livio i 2021. Han har sin medisinske embedsutdannelse fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok Forskerlinjen. Han forsket da på sammenhengen mellom medisinsk dose og graviditet under fertilitetsbehandling. Han har jobbet på Sørlandet sykehus og Oslo Universitetssykehus,  både Ullevål og Rikshospitalet.  Før Yngvar startet i Livio arbeidet han som overlege ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling på Rikshospitalet. Yngvar har igjennom sin medisinske karriere alltid vært fasinert av fertilitet, svangerskap og fødsel.


Sigrid Grimkelsrud

Administrativ leder/ Sykepleier

Sigrid Grimkelsrud har bred erfaring innen ledelse både fra privat og offentlig sektor. Hun ble ansatt som administrativ leder på klinikken i 2014. Hun kom fra stillingen som direktør i Manpower Helse der hun jobbet i 6 år med leveranser av bemanningsløsninger til privat og offentlig helsevesen. Sigrid er utdannet intensivsykepleier i 2001 og har lederutdanning fra BI. Hun har jobbet 11 år på Lovisenberg Diakonale Sykehus ved Postoperativ-og Dagkirurgisk enhet som sykepleier og avdelingsleder. Hun har alltid interessert seg for infertilitet og assistert befruktning. Sigrid jobber både som sykepleier med pasientoppfølging og tar hånd om daglig drift av klinikken.


Hilde Nerbråten

Sykepleier og donasjonskoordinator

Hilde Nerbråten ble ansatt i klinikken i 2020. Hun er utdannet sykepleier fra Australia og studerte ved Griffith University, Gold Coast 2013-2015. Etter hun flyttet tilbake til Norge har hun blant annet jobbet på OUS med gynekologi.

Hilde har alltid syntes at IVF har vært et spennende fagfelt. Å kunne hjelpe mennesker i denne livssituasjonen ser hun på som en viktig og givende oppgave.

 


Silje Riksheim

Sykepleier

Silje Riksheim ble ansatt i klinikken i 2020. Hun ble utdannet til kreftsykepleier i 2004 og har jobbet med kreftpasienter ved OUS siden 2001. Silje har også videreutdanning i flerkulturelt helsearbeid fra 2019.

Silje har lang erfaring i å kunne gi trygg og god psykososial omsorg og støtte til pasienter  i vanskelige livssituasjoner. Hun valgte å endre fagfelt fordi hun har interesse for å hjelpe kvinner og par som som gjennomgår assistert befruktning.


Kristina N Vangstad

Sykepleier

Kristina N Vangstad har over 10 års erfaring fra gynekologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus, Ullevål og har jobbet i Livio siden 2018.

Kristina har et varmt hjerte for pasientgruppen som er hos oss og med sitt dyktige faglige blikk og forståelse gir hun trygg og god sykepleie.

Kristina har vært styremedlem og kasserer i NOFAB (Norsk Forening for Assistert Befruktning) fra 2019-2022.


Maia Otterlei

Sykepleier

Maia Otterlei har jobbet som sykepleier siden 2019 og startet på Livio i 2023.

Hun har en faglig bakgrunn fra ulike avdelinger som hjerte-og kar, plastikkirurgisk avdeling og barneavdeling fra Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus. Maia har også jobbet på Oslo Met med veiledning av sykepleierstudenter.

Maia har en stor interesse for kvinnehelse og vi er glade for å ha henne med i teamet vårt.


Brit Randi Jonassen

Leder i laboratoriet, Klinisk embryolog

Brit Randi Jonassen har vært ansatt siden august 2013 og er leder i laboratoriet. Hun ble sertifisert av ESHRE som Klinisk Embryolog i 2009.  Hun har tidligere arbeidet som embryolog ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål Sykehus og Fertilitetssenteret ved Aleris. Hun har vært ansatt som bioingeniør ved Nasjonalt Senter for stamcelleforskning ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Brit Randi ble utdannet som bioingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2003.


Marit Skruvnagel Jenssen

Bioingeniør

Marit Skruvnagel Jenssen har vært i Livio siden 2011. Hun har tidligere arbeidet som bioingeniør ved Oslo Universitetssykehus, Avdeling for medisinsk biokjemi, Aker Sykehus siden 1997. Hun er utdannet bioingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 1997.


Hege Brandt Gehrken

Biolog

Hege Brandt Gehrken er biolog. Hun har jobbet i Livio siden 2015. Hege har tidligere jobbet som Avdelingsingeniør på Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. Hun har lang erfaring fra arbeid med kreftceller i laboratoriet tilknyttet avdelingene Seksjon for kreftcytogenetikk og Avd. for tumorbiologi.  Hun er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo i 2004.


Jeanett Flater Solli

Bioingeniør

Jeanett Flater Solli har jobbet i Livio siden 2019.  Hun har tidligere jobbet på Vestre Viken, sykehuset i Drammen, avdeling for Patologi i 7 år og har lang erfaring med blant annet kreftdiagnostikk. Hun har siste årene hatt fagansvar og ansvar for prosedyrer og oppfølging av eksterne kvalitetskontroller.  Jeanett er utdannet bioingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus.


Maria Winther

Molekylærbiolog

Maria Winther ble ansatt  i Livio i januar 2022.  Hun leverte masteroppgave på transport av vekstreseptorer i humane kreftceller og har vært ansatt ved Universitetet i Oslo hvor hun underviste studenter i laboratorieteknikker og mikroskopi. Maria er utdannet molekylærbiolog fra Universitetet i Oslo i 2021.


Jennie Erlandsen

Helsesekretær

Jennie Erlandsen har vært i klinikken siden 2007. Hun er utdannet helsesekretær og har en bachelorgrad i kjemi. Hun tar i mot henvendelser, setter opp timer, administrerer deler av pasientforløpet samt utfører andre administrative og praktiske arbeidsoppgaver rundt pasientoppfølgingen.

Jennie har vært kasserer i NOFAB (Norsk forening for assistert befruktning).


Marianne Jonassen

Helsesekretær

Marianne Jonassen har vært i klinikken siden 2005. Hun er utdannet helsesekretær og hjelpepleier. Hun tar i mot henvendelser, setter opp timer, administrerer deler av pasientforløpet samt utfører administrative og praktiske arbeidsoppgaver rundt pasientoppfølgingen.