Våre ansatte


Nan Birgitte Oldereid

Klinikksjef Gynekolog Dr.med.

Dr. med. Nan Birgitte Oldereid er spesialist i Gynekologi og Obstetrikk, utdannet ved Universitetet I Oslo i 1986. Hun har doktorgrad innen miljøfaktorers betydning på mannlig fertilitet fra Universitetet i Oslo i 1999. Hun har siden arbeidet ved Reproduksjonsmedisinsk seksjon, Rikshospitalet, Oslo Universitets-sykehus, fra 2002 som overlege. Nan er fortsatt tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse ved OUS som gjesteforsker, og sitter i NEG (Nordic expert group). Har publisert mer enn 35 vitenskapelige artikler innenfor temaet barnløshet/reproduksjon. Hun har vært leder for NOFAB (Norsk Forening for Assistert Befruktning) samt vært norsk representant i ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology).

Se Nans publikasjoner her.


Kjersti Brenden

Gynekolog

Kjersti Brenden studerte medisin ved det Medisinske Fakultet i Oslo, fullført 1999. Spesialisert i Gynekologi og Obstetrikk. Hun var ansatt på gynekologisk avdeling Drammen Sykehus inntil oktober 2012. Ansatt på LIVIO IVF-klinikken Oslo fra november 2012. Tidlig i hennes utdannelse og gynekologisk praksis har hun hatt en spesiell interesse for infertilitet og utviklingen rundt assistert befruktning.

Kjersti satt som styremedlem i NOFAB (Norsk Forening for Assistert Befruktning) i 2017 og 2018.


Hannah Russell

Gynekolog

Hannah Russell er opprinnelig fra Irland, og studerte medisin ved Royal College of Surgeons, Irland. Hun jobbet i Dublin før hun flyttet til Oslo i 2005 og ble spesialisert i Gynekologi og Obstetrikk ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hun var ansatt på OUS, Ullevål i 10 år der hun blant annet har vært tilknyttet IVF-avdeling og har erfaring som overlege ved svangerskapspoliklinikken.

Hun har alltid hatt en spesiell interesse for infertilitetsbehandling. Hannah ble ansatt på klinikken i 2015.


Sigrid Grimkelsrud

Sykepleier/Daglig leder

Sigrid Grimkelsrud har bred erfaring innen ledelse både fra privat og offentlig sektor. Hun ble ansatt som daglig leder på klinikken i 2014. Hun kom fra stillingen som direktør i Manpower Helse der hun jobbet i 6 år med leveranser av bemanningsløsninger til privat og offentlig helsevesen. Sigrid er utdannet intensivsykepleier i 2001 og har lederutdanning fra BI. Hun har jobbet 11 år på Lovisenberg Diakonale Sykehus ved Postoperativ-og Dagkirurgisk enhet som sykepleier og avdelingsleder. Hun har alltid interessert seg for infertilitet og assistert befruktning. Sigrid jobber både som sykepleier med pasientoppfølging og tar hånd om daglig drift av klinikken.


Hilde Cotton

Sykepleier

Hilde Cotton ble ansatt klinikken i 2016. ESHRE-sertifisert sykepleier i 2017. Hun har jobbet 7 år med IVF på Reproductive Medicine Associates of New York. Utdannet sykepleier ved Binghamton University, State University of New York og har delvis fullført jordmorutdanning ved New York University. Flyttet i 2014 til Norge og har norsk autorisasjon som sykepleier.  Hilde bestemte seg tidlig for å jobbe innenfor fagområdet kvinnehelse og har et brennende engasjement for kvinnehelse og pasienter som trenger hjelp med assistert befruktning.

Hilde er valgt inn som medlem i Steering Committee for Nurses and Midwives i ESHRE.

 


Kristina Nodland Vangstad

Sykepleier

Kristina Nodland Vangstad har jobbet på klinikken siden 2018. Hun er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo i 2008, og har jobbet som sykepleier ved Gynekologisk sengepost Ullevål sykehus i 10 år. Kristina har lang erfaring med kvinnehelse og gynekologiske utfordringer. Hun gir trygg og god omsorg til pasienter som gjennomgår behandling og har et sterkt sykepleierfaglig engasjement for vår pasientgruppe.

 

 


Brit Randi Jonassen

Enhetsleder i laboratoriet, Klinisk embryolog

Brit Randi Jonassen har vært ansatt i IVF-Klinikken Oslo siden august 2013 og er Enhetsleder i laboratoriet. Hun ble sertifisert av ESHRE som Klinisk Embryolog i 2009.  Hun har tidligere arbeidet som embryolog ved OUS, Ullevål Sykehus og Fertilitetssenteret ved Aleris. Hun har vært ansatt som bioingeniør ved Nasjonalt Senter for stamcelleforskning ved OUS, Rikshospitalet. Brit Randi ble utdannet som bioingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2003.


Marit Skruvnagel Jenssen

Bioingeniør

Marit Skruvnagel Jenssen har vært i klinikken siden 2011. Hun jobber i laboratoriet Hun har tidligere arbeidet som bioingeniør ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Aker Sykehus siden 1997. Hun er utdannet bioingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 1997.


Hege Brandt Gehrken

Biolog

Hege Brandt Gehrken er biolog. Hun har jobber i laboratoriet siden 2015. Hege har tidligere jobbet som Avdelingsingeniør på Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet siden 2005. Hun har lang erfaring fra arbeid med kreftceller i laboratoriet tilknyttet avdelingene Seksjon for kreftcytogenetikk og Avd. for tumorbiologi.  Hun er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo i 2004.


Jeanett Flater Solli

Bioingeniør

Jeanett Flater Solli er ansatt i laboratoriet. Hun har tidliger jobbet på Vestre Viken, sykehuset i Drammen, avdeleling for Patologi i 7 år og har lang erfaring med blant annet kreftdiagnistikk. Hun har siste årene hatt fagansvar og ansvar for prosedyrer og oppfølging av eksterne kvalitetskontroller.  Jeanett er utdannet bioingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus.


Jennie Erlandsen

Helsesekretær

Jennie Erlandsen har vært i klinikken siden 2007. Hun er utdannet helsesekretær og har en bachelorgrad i kjemi. Hun tar i mot henvendelser, setter opp timer, administrerer deler av pasientforløpet samt utfører andre administrative og praktiske arbeidsoppgaver rundt pasientoppfølgingen.

Jennie er kasserer i NOFAB (Norsk forening for assistert befruktning).


Marianne Jonassen

Helsesekretær

Marianne Jonassen har vært i klinikken siden 2005. Hun er utdannet helsesekretær og hjelpepleier. Hun tar i mot henvendelser, setter opp timer, administrerer deler av pasientforløpet samt utfører administrative og praktiske arbeidsoppgaver rundt pasientoppfølgingen.