Livio Research

Livio Oslo streber kontinuerlig etter å ligge i fremkant innen assistert reproduksjonsteknikk for å gi våre pasienter de beste forutsetninger for å lykkes. Hvert par skal kjenne at vi har gjort vårt beste for dem. Som en del av Livio er vi tilknyttet et stort og aktivt forskningsmiljø. Dette gir oss og våre pasienter tilgang til de ferskeste forskningsresultater og IVF-teknikker.

Livio Research er et heleid datterselskap og varemerke innen Livio. Forskningsselskapet ble til for å forenkle og samordne forskning i Livio gruppen.

Den overordnede målsettingen med forskningsselskapet er å forbedre graviditetsresultatene, og minske bivirkninger og komplikasjoner, samt å forenkle behandlingsrutinene for våre pasienter. En annen viktig målsetting for Livio Research er å gjennom samordning og utbytte kontinuerlig øke kompetansen ved de ulike klinikkene.

Forskningsselskapet holder også kurs og videreutdanning for spesialister og blivende spesialister innen gynekologi og obstetrikk.

Forskningskultur

En IVF-behandling er en lang kjede av hendelser. Alt i fra det første planleggingsmøtet med paret, til at behandlingen avsluttes med en graviditetsultralyd – der hver avgjørelse og møte er betydningsfull. Forskning og utvikling kan berøre hver del av denne prosessen, fra sykehusrelaterte spørsmål til medisinske spørsmål, og prosesser på laboratoriet som dyrking og bedømming av embryo.

Innen konsernet finnes en sterk forskningskultur. Vi har leger som har arbeidet med forskning innen IVF siden begynnelsen av 1980-tallet. Ved hver klinikk i konsernet finnes dessuten leger med forskerutdanning, hvorav noen er knyttet til universitetsklinikker som førsteamanuensis og veiledere. Ved noen klinikker er det embryologer med forskerutdanning og forskningssykepleiere og jordmødre som har erfaring med kliniske studier.

Les mer om våre publikasjoner her. 

Hver klinikk i konsernet er ISO-sertifisert, og en klinikk er også et akkreditert laboratorium.

Forskningsselskapets ledelse

Formann: Håkan Wramsby, førsteamanuensis i obstetrikk & gynekologi
Håkan har arbeidet med IVF siden begynnelsen av 1980-tallet, først ved Malmö sykehus, siden ved Karolinska Universitetssykehuset i Solna. Håkan startet Curakliniken i Malmö sammen med Per Sundström i 1986, og sammen med Steffan Lundberg IVF-klinikken Stockholm (senere Livio Kungsholmen) i 2000.

E-post: hakan.wramsby@livio.se

Administrerende direktør: Staffan Nilsson, førsteamanuensis i obstetrikk & gynekologi
Staffan har arbeidet med IVF siden 1989, da han med Urban Waldenström grunnla IVF-kliniken Falun (senere Livio Falun), der han også er daglig leder og lege. Staffan er også professor II ved Uppsala Universitet, og tidligere sjef for Kvinneklinikken i Falun.

Anna Karin Lind

Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk siden 2001 og i generell kirurgi siden 1998. Er Livios medisinske leder med overordnet medisinsk ansvar for alle konsernets klinikker. Doktorerte 2006 med evnet eggløsning hos mennesker.

Aisling Ahlström

Laboratorieleder for Livio og klinisk embryolog (ESHRE-sertifisert 2009). Aisling har jobbet med IVF siden 2000 og i mange år på den nåværende arbeidsplassen, Livio Göteborg, men også ved Sahlgrenska universitetssykehuset.