IVF Research Sweden

Livio IVF-klinikken Oslo streber kontinuerlig etter å ligge i fremkant innen assistert reproduksjonsteknikk for å gi våre pasienter de beste forutsetninger for lykkes. Hvert par skal kjenne at vi har gjort vårt beste for dem. Som en del av Livio er vi tilknyttet et stort og aktivt forskningsmiljø. Dette gir oss og våre pasienter tilgang til de ferskeste forskningsresultater og IVF-teknikker.

IVF Research Sweden er et heleid datterselskap og varemerke under IVF Sverige. Forskningsselskapet ble til for å forenkle og samordne forskning i konsernet.

Den overordnede målsettingen med forskningsselskapet er å forbedre graviditetsresultatene, og minske bivirkninger og komplikasjoner, samt å forenkle behandlingsrutinene for våre pasienter. En annen viktig målsetting for IVF Research Sweeden er å gjennom samordning og utbytte kontinuerlig øke kompetansen ved de ulike klinikkene.

Forskningsselskapet holder også kurs og videreutdanning for spesialister og blivende spesialister innen gynekologi og obstetrikk.

Forskningskultur

En IVF-behandling er en lang kjede av hendelser. Alt i fra det første planleggingsmøtet med paret, til at behandlingen avsluttes med en graviditetsultralyd – der hver avgjørelse og møte er betydningsfull. Forskning og utvikling kan berøre hver del av denne prosessen, fra sykehusrelaterte spørsmål til medisinske spørsmål som hormonstimulering, og prosesser på laboratoriet som dyrking og bedømming av embryo.

Innen konsernet finnes en sterk forskningskultur. Vi har leger som har arbeidet med forskning innen IVF siden begynnelsen av 1980-tallet. Ved hver klinikk i konsernet finnes dessuten leger med forskerutdanning, hvorav noen er knyttet til universitetsklinikker som førsteamanuensis og veiledere. Ved noen klinikker er det embryologer med forskerutdanning og til og med forskningssykepleiere og jordmødre med erfaring med klinisk studier. Les mer om våre publikasjoner her. 

Hver klinikk i konsernet er ISO-sertifisert, og en klinikk er også et akkreditert laboratorium.

Forskningsselskapets ledelse

Formann: Håkan Wramsby, førsteamanuensis i obstetrikk & gynekologi
Håkan har arbeidet med IVF siden begynnelsen av 1980-tallet, først ved Malmö sykehus, siden ved Karolinska Universitetssykehuset i Solna. Håkan startet Curakliniken i Malmö sammen med Per Sundström i 1986, og sammen med Steffan Lundberg IVF-klinikken Stockholm i 2000.

E-post: hakan.wramsby@Livio.se

Administrerende direktør: Staffan Nilsson, førsteamanuensis i obstetrikk & gynekologi
Staffan har arbeidet med IVF siden 1989, da han med Urban Waldenström grunnla IVF-kliniken Falun, der han også er daglig leder og lege. Staffan er også professor II ved Uppsala Universitet, og tidligere sjef for Kvinneklinikken i Falun.