Kvalitet ut i fra pasientens perspektiv (KUPP) 2021

16 mai 2022

Hva mener pasienter som kommer hit til oss? En undersøkelse om pasienttilfredshet.

«Alle er empatiske, respektfulle og tålmodige. Takk for god behandling».

«Følte meg ivaretatt og trygg. Personalet, fra leger til sykepleiere og resepsjon kjente meg igjen og visste navnet mitt. Opplevde høyt faglig nivå og god kjemi med alle jeg var i kontakt med. En veldig god opplevelse. Hadde ikke tenkt over før vi sto i det hvor viktig det var å kjenne seg «hjemme»,  velkommen og ivaretatt på klinikken i en slik prosess». 

«Legen tok seg god tid på undersøkelsene og var flink til å forklare og gi infomasjon som gjaldt min situasjon». 

KUPP (Kvalitet Ut i fra Pasientens Perspektiv) er en spørrreundersøkelse som benyttes innenfor helsevesenet. I Sverige har alle landets IVF-klinikker over flere år benyttet en egen IVF-KUPP tilpasset fertilitetsbehandling med assistert befruktning.  Spørreskjemamet er vitenskaplig validert. Ved LIVIO IVF-klinikken Oslo gjennomførte vi i  undersøkelsen  over en periode på 5 måneder  periode i 2021/22 for pasienter som gjennomgikk IVF og inseminasjonsbehandling. Undersøkelsen er anonym og et elektroniskt svarskjema benyttes til innsamling av data.

Generellt ser vi at parene er svært fornøyd etter å ha gjennomført behandling ved Livio IVF-klinikken Oslo.  Livio IVF-klinikken Oslo oppnår topp-score på områdene  tilgjengelighet, medisinsk behandling og omsorg.

Vi jobber kontinuerlig med kvalitetsarbeid, og vi bruker dataene som er hentet inn til å kontinuerlig forbedre oss.  Kunnskap om hva pasientene mener er en viktig kilde til framtidige forbedringer!

Tusen takk til alle som deltok!