Livio gruppen

Livio er i dag ledende innen prøverørsbefruktning i Norden.

IVF Sverige ble grunnlagt i 2000 av IVF-legene Steffan Lundberg og Håkan Wramsby, og i 2018 byttet vi navn til Livio. Siden den gang har virksomheten vokst og i Livio gruppen er vi nå 9 klinikker i Norge, Sverige og på Island.

I Livio legger vi stor vekt på å kvalitetssikre nye behandlingsmetoder og har som mål å kontinuerlig forbedre og forenkle  fertilitetsbehandlingen. Livio gjennomfører i dag ca 8500 IVF-behandlinger per år.

I 2008 ble Livio Research grunnlagt for å samordne og initiere forskningsprosjekter og dermed fremme utviklingen av IVF i Norden, både hva gjelder resultat og behandling. Les mer om våre forskningspublikasjoner her