Livio gruppen

Livio er i dag ledende innen prøverørsbefruktning i Norden.

I Livio gruppen er vi nå 9 klinikker i Norge, Sverige og på Island.

I Livio legger vi stor vekt på å kvalitetssikre nye behandlingsmetoder og har som mål å kontinuerlig forbedre og forenkle  fertilitetsbehandlingen. Livio gjennomfører per år ca 11000 behandlinger med assistert befruktning per år.

Livio har i tillegg en forskningsavdeling Livio Research, grunnlagt for å samordne og initiere forskningsprosjekter og dermed fremme utviklingen av IVF i Norden, både hva gjelder resultat og behandling. Les mer om noen av  forskningspublikasjoner som ansatte i Livio har vært involvert.