Resultater

Resultater ved Livio Oslo 1.halvår 2019

Sannsynlighet for graviditet der kvinnen er yngre enn 39 år er 48,3% pr tilbakesetting av embryo og 46,7% dersom kvinnen er yngre enn 40 år (behandlinger våren 2019). Sannsynlighet for graviditet er 22% pr tilbakesetting av embryo dersom kvinnen er 40 eller 41 år.  50% av pasientene får nedfrosset ett eller flere embryo (blastocyster) etter egguttak.

I dag er resultatene ved tilbakesetting av et opptint embryo like bra som ved tilbakesetting av fersk embryo. Ved tilbakesetting av opptint embryo hos kvinner er yngre enn 38 år er sannsynlighet for graviditet 53,3 % per tilbakesetting og dersom kvinnen ikke er eldre enn 40 år er sannsynlighet for graviditet 50,0%.