Våre kjerneverdier

Våre kjerneverdier er valgt med omhu, og våre felles retningslinjer for kvalitet er basert på disse kjerneverdiene.

Høy kvalitet

Høy kvalitet er grunnleggende for alt vi gjør. Våre metoder er utprøvd og evidensbasert. Våre prosesser gjennomgås regelmessig gjennom intern og ekstern revisjon. Våre kunder vurderer virksomheten ut fra flere perspektiver. Ved å satse på forskning og utvikling fører vi forskningen fremover. Målsetningen vår er ganske enkelt å tilby behandlinger av toppklasse.

Varm og personlig mottakelse

Vi verner om kundens helhetlige opplevelse av besøket hos oss. Hver kunde skal tas imot ut fra behov og forutsetninger samt tilbys individuelt tilpasset behandling. Kombinasjonen av vår medisinske spesialistkompetanse og dedikert omsorg skal skape tillit før, under og etter behandlingsprosessen. God mottakelse og tilgjengelighet er nøkkelen til dette. Fornøyde kunder er våre viktigste ambassadører.

Kompetanseledende

Medarbeidernes kompetanse og engasjement er vår viktigste ressurs. Vi vet at fortløpende kompetanseutvikling, muligheter for forskning og et trygt arbeidsfellesskap skaper arbeidsglede og motivasjon.
Medarbeiderne våre skal føle seg stolte over å jobbe hos Livio.