Klinikkens historie

Livio Oslo er den eldste private IVF-klinikken i Norge. Klinikken ble etablert av gynekolog Johan Hazekamp allerede i 1986. Klinikken var en del av Ring medisinske senter (senere Volvat Medisinske Senter). I 2010 ble klinikken selvstendig og flyttet inn i nye lokaler på Majorstuen. I 2014 ble vi en del av Livio gruppen.

I over 30 år har vi hjulpet par med å få barn. I 2019 kunne vi feire at vi har bidratt til at over 3000 barn har kommet til verden. Fra 01. juli 2020 kunne vi også tilby behandling til enslige kvinner og fra juni 2021 har vi tilbudt partnerdonasjon for samkjønnende par og eggdonasjon for heterofile par. Samme år etablerte vi  en egen sperm – og eggbank for donasjon.

Tidslinje:

1986: Johan Hazekamp etablerer Norges første private “prøverørs-klinikk” på Ring Medisinske Senter (senere Volvat Medisinske Senter). Suksess fra første stund. Det første barnet blir født senere samme år.

1987: Klinikken får offentlig godkjennelse.

1989: Gynekolog Karin Hallman blir en del av teamet.

1994: Klinikken begynner med langtidsdyrkning av embryoer, dvs. tilbakeplassering av befruktede egg på dag 4 eller 5.

1994:  Klinikken er den første i Norge til å introdusere ICSI (mikroinjeksjon med sperm).

1995: Norges første «ICSI-barn» blir født etter behandling hos oss.

2001: Johan Hazekamp blir valgt til president for Nordic Fertility Society (NFS) og blir sittende i dette vervet i 8 år.

2006: Klinikken blir kvalitetssertifisert etter ISO-standard, som første IVF-avdeling i Norge.

2008: Karin Hallman blir leder i Norsk Forening for Assistert Befruktning (NOFAB).

2009: Klinikken blir første i Norge med et behandlingstilbud til lesbiske par. Senere samme år blir første barn etter inseminasjon med donorsæd født.

2009:  Livio er den første klinikken i Norge som går over fra nedfrysningsmetoden «slow-freece» til «vitrifisering» av blastocyster.

2010: IVF-avdelingen blir skilt ut fra Volvat Medisinske Senter og fortsetter i nye lokaler som IVF- Klinikken Oslo AS.

2010: Det første barnet etter vitirifisering av blastocyst kom til verden.

2014: Blir en del av IVF-Sverige (senere Livio-gruppen), som er Nordens største aktør innen assistert befruktning. Karin Hallman overtar som klinikkleder.

2017: Vi installerer den nyeste utgaven av embryoskop i laboratoriet (kontinuerlig kameraovervåkning over embryoutviklingen).

2017: Gynekolog dr.med. Nan Birgitte Oldereid overtar som klinikksjef etter at klinikken gjennom mange år har vært ledet av gynekologene Johan Hazekamp og Karin Hallman.

2018: Vi får nytt navn, og heter nå Livio Oslo.

2019: Over 3000 fødte barn etter behandling hos oss.

2020: Endringer i Bioteknologiloven vedtas, og vi etablerer behandlingstilbud til enslige kvinner. Flere graviditeter kort tid etter oppstart av behandlingstilbud.

2021: Vi etablerer Livio sædbank Norge og kommer i gang med å rekruttere sæddonorer.  Vi får godkjennelse til å starte opp med behandling med eggdonasjon og får vår første graviditet etter eggdonasjon.

2022: Klinikken feirer 3500 fødte barn etter behandling hos oss, og første barn etter eggdonasjon kom til verden denne våren.