Våre milepæler

2017:

Vi innfører WinIVF  som dokumentasjonsprogram og blir hel-digitale i behandlingsprosessen. Vi installerer den nyeste utgaven av embryoskop i laboratoriet (kontinuerlig kameraovervåkning over embryoutviklingen).

2014:

Blir en del av IVF-Sverige som er Nordens største IVF-miljø.

2010:

April: IVF-avdelingen blir skilt ut fra Volvat Medisinske Senter og fortsetter i nye lokaler som IVF- Klinikken Oslo AS.

2009:

Januar: Første klinikk i Norge med et behandlingstilbud til lesbiske par.

2008:

Karin Hallman blir forman i NOFAB Norsk Forening for Assistert Befruktning.

Får godkjenning for spermadonasjonbehandling

2007: 

EU-godkjenning

2006: 

Volvat er første ISO sertifiserte IVF avdeling i Norge

2005:

Johan Hazekamp gjenvelges som president i NFS.

2001: 

Januar: Vår avdelingsleder Johan Hazekamp blir valgt til president for Nordic Fertility Society (NFS).

2000:

September: Vi legger frem våre resultater på langtidsdyrkning (Blastocyst kultur) på den Nordiske Infertilitets Kongress i Reykjavik som første klinikk i Norge.

1999:

Vi setter i gang med 625 ICSI-/IVF-forsøk i dette året.

1998: 

Et høydepunkt for våre resultater. 27% fødsler per tilbakeføring av ett eller to befruktede egg. En fremdeles høy tvillingfrekvens tilsier at antall befruktede egg som tilbakeføres kan reduseres til ett hos yngre og andre utvalgte kvinner.

1995:

August: Umiddelbar suksess. Norges første ICSI- barn laget i Norge blir født.

1994:  

Vi begynner med langtidsdyrkning, dvs. tilbakeplassering av befruktede egg etter 4 eller 5 døgn.

September: Vi introduserer en ny behandling i Norge, dvs ICSI eller mikroinseminasjon mikroinseminasjon av egg med sæd

IVF avdeling på Volvat blir medlem av EFAS , European Fertillity Association, som eneste medlem i Norge.

1992:

Våre resultater tillater oss å redusere antall egg som tilbakeføres til maksimum to.

Vi flytter til nytt hus i Borgenveien 2a.

1987:

Offentlig godkjenning innvilges.

1986: 

Mars: Ring Medisinske Senter (Volvat Medisinske Senter) etablerer Norges første private “prøverørs-klinikk”.

November: Suksess fra første stund. Første “IVF-barn” født.