Klinikkens historie

Livio Oslo er den eldste private IVF-klinikken i Norge. Vi ble etablert av gynekolog Johan Hazekamp allerede i 1986, som en del av Ring medisinske senter (senere Volvat Medisinske Senter). I 2010 ble klinikken selvstendig, og flyttet inn i nye lokaler på Majorstuen. I 2014 ble vi en del av Livio gruppen.

I over 30 år har vi hjulpet par med å få barn, og i 2019 kunne vi feire at vi har bidratt til at over 3000 barn har kommet til verden! Fra 01. juli 2020 kunne vi også tilby behandling til enslige kvinner.

Tidslinje:

2021: Vi etablerer Livio sædbank Norge i januar. I april får vi godkjennelse til å starte opp med behandling med eggdonasjon.

2020: Endringer i Bioteknologiloven vedtas, og vi etablerer behandlingstilbud til enslige kvinner. Flere graviditeter kort tid etter oppstart av behandlingstilbud.

2019: Over 3000 fødte barn etter behandling hos oss.

2018: Vi får nytt navn, og heter nå Livio Oslo.

2017: Vi installerer den nyeste utgaven av embryoskop i laboratoriet (kontinuerlig kameraovervåkning over embryoutviklingen).  Gynekolog dr.med. Nan Birgitte Oldereid overtar som klinikksjef etter at klinikken gjennom mange år har vært ledet av gynekologene Johan Hazekamp og Karin Hallman.

2014: Blir en del av IVF-Sverige (senere Livio-gruppen), som er Nordens største aktør innen assistert befruktning. Karin Hallman overtar som klinikkleder.

2010: IVF-avdelingen blir skilt ut fra Volvat Medisinske Senter og fortsetter i nye lokaler som IVF- Klinikken Oslo AS. Det første barnet etter vitirifisering av blastocyst kom til verden.

2009: Første klinikk i Norge med et behandlingstilbud til lesbiske par. Senere samme år blir første barn etter inseminasjon med donorsæd født. Vi går over fra nedfrysningsmetoden «slow-freece» til «vitrifisering» av blastocyster.

2008: Karin Hallman blir leder i Norsk Forening for Assistert Befruktning (NOFAB).

2006: Vi blir kvalitets-sertifisert etter ISO-standard, som første IVF-avdeling i Norge.

2001: Johan Hazekamp blir valgt til president for Nordic Fertility Society (NFS) og blir sittende i dette vervet i 8 år.

1995: Norges første»ICSI-barn» blir født, etter behandling hos oss.

1994:  Vi starter opp med langtidsdyrkning av embryoer, dvs. tilbakeplassering av befruktede egg på dag 4 eller 5. Vi introduserer en ny befruktningsmetode i Norge, mikroinjeksjon (ICSI).

1989: Gynekolog Karin Hallman blir en del av teamet.

1987:Offentlig godkjenning innvilges.

1986: Johan Hazekamp etablerer Norges første private “prøverørs-klinikk” på Ring Medisinske Senter (senere Volvat Medisinske Senter) Suksess fra første stund! Det første barnet blir født senere samme år.