Kvalitet

Kvalitet er rettesnoren for alt arbeid ved Livio Oslo. Vi vet at vi, gjennom kvalitetssikring og aktiv forbedring, kan møte våre pasienters forventninger, og derved nå våre ambisiøse mål. Livo Oslo er som en del av Livio gruppen ISO 9001:2015 sertifisert. Med regelmessige revisjoner, internt og eksternt, har vi alltid kvalitet i fokus.

Vår kvalitetspolitikk

Vi ønsker å tilby en varm atmosfære på våre klinikker der hele IVF-teamet er av betydning. Behandlingen skal bygge på kunnskap, trygghet, integritet og omtanke.

Fokus på pasienten

Våre pasienter blir godt tatt vare på før, under og etter behandling av kompetent og engasjert personale. Våre pasienter blir godt informert og føler delaktighet i beslutninger om sin behandling.

Høy medisinsk kvalitet og sikkerhet

Vi tilbyr individuelt tilpasset behandling ut i fra pasientens medisinske forutsetninger, tilgjengelige teknikker og gjeldende lovgivning. Vi tilbyr dokumenterte behandlinger innen assistert befruktning.

Arbeidstilfredshet og kompetanse

Vi skal tilby et godt og stimulerende arbeidsmiljø med mulighet til å utvikling etter egne  forutsetninger.

Kvalitetsarbeid

Vi påtar oss å oppfylle krav fra lovgivende og regulatoriske myndigheter, kravene i de standarder vi er sertifiserte og akkrediterte for samt øvrige eksterne og interne krav som kan tillegges vår virksomhet.  Å ha et perspektiv på risiko hjelper oss å se muligheter til forbedring.