Kvalitet er nøkkelen

Kvalitet er rettesnoren for alt arbeid ved Livio Oslo. Vi vet at vi, gjennom kvalitetssikring og aktiv forbedring, kan møte våre pasienters forventninger, og derved nå våre ambisiøse mål. Livo Oslo er som en del av Livio gruppen ISO 9001:2015 sertifisert. Med regelmessige revisjoner, internt og eksternt, har vi alltid kvalitet i fokus.

Vår kvalitetspolitikk

Vi ønsker å tilby et varmt og innbydende miljø ved vår klinikk. Omsorgen må være basert på kunnskap, sikkerhet, integritet og omtanke.

Fokus på pasienten

Kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere tar godt vare på våre pasienter og par, både før, under og etter behandling.
Våre pasienter og par får god informasjon, og føler seg involvert i beslutninger om deres behandling.

Høy medisinsk kvalitet og sikkerhet

Vi tilbyr individuelt tilpasset behandling som tar hensyn til pasientenes medisinske tilstand, tilgjengelig teknologi og gjeldende regelverk.
Hos oss får du utprøvde behandlinger innen IVF  og vi evaluere fortløpende nye teknikker.

Trivsel og kompetanse

Vi er opptatt av et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø, med mulighet for å utvikle seg etter individuelle forutsetninger.

Kontinuerlig forbedring

Vi er forpliktet til å oppfylle gjeldende krav fra norske myndigheter, kravene i ISO 9001:2015, samt andre eksterne og interne krav som kan bli pålagt i vår virksomhet.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre vårt kvalitetssystem.