Donorsæd

Vi benytter donorsæd fra European Sperm Bank.

Før behandling kan igangsettes er det viktig at donorsæden er på plass på klinikken og at barnerett er i orden. Ring oss dersom dere er usikre på om dette er på plass.

Har dere spørsmål rundt donorsæd eller barnerett må dere ta direkte kontakt med sædbanken.