Blastocystdyrkning og nedfrysing av embryo

Etter fem til seks dagers dyrkning bør embryoet ha nådd blastocyststadiet, og inneholde 150-200 celler. Embryoet, som da kalles blastocyst, har økt i størrelse og cellene har delt seg opp til en indre cellemasse (sener fosterceller) og trophoblast-celler (senere morkake). Selv eggeskallet har endret utseende og blitt tynnere. Innen blastocysten fester seg i livmorslimhinnen, dannes et hull i eggeskallet og blastocysten klekkes ut av sitt skall.

Uavhengig av dag for tilbakesetting av embryo vil de resterende embryoer bli dyrket og vurdert til nedfrysing. På den måten gir vi alle embryoene en sjanse til å utvikle seg til blastocyst.

Blastocystdyrkning kalles også for langtidsdyrkning.

Nedfrysing av embryo – blactocyst:

Ved mange behandlinger utvikles flere embryoer med god kvalitet. Overtallige embryoer kan fryses ned og brukes ved behandling i fremtiden. Etter loven kan embryoet fryseoppbevares og tilbakeføres til kvinnen innen hun er fylt 46 år. Over halvparten av våre behandlinger får embryo nedfryst etter behandling.

Det finnes to ulike fryseteknikker, slow freeze og vitrifisering. Vi benytter fryseteknikken vitrifisering som er den nyeste metoden. Vitrifisering er en lynrask nedkjøring av embryoene som gir høyere overlevelse ved opptining av embryo og høyere graviditetsrate. Vi startet med vitrifisering i 2009 og har dermed landets lengste erfaring med denne frysemetoden. Embryoene oppbevares i tanker som inneholder flytende nitrogen (-196 °C).