Egguthenting

Under stimuleringen undersøkes størrelsen på eggposene ved hjelp av ultralyd. Når eggposene har vokst seg store nok er det tid for egguthenting.

Egguthenting er et kortvarig inngrep og tar vanligvis 5-10 minutter.  Før inngrepet starter legger sykepleier inn ett lite kateter (pvk) i armen og kvinnen får smertestillende og beroligende medisiner via denne. Medisinene virker raskt og effektivt og legen setter så lokalbedøvelse i skjeden. Ved hjelp av ultralyd via skjeden ser legen de væskefylte eggposene i eggstokkene. Via en tynn nål suges væsken fra eggposene ut og samles i rør som embryologen tar hånd om, og antall egg formidles til kvinnen/paret. Alle eggene samles og oppbevares i inkubatorer/varmeskap. Senere på dagen blir det lagt til rette for befruktning. Dagen etter informeres det om befrutkningsresultat og det avtales en tid for tilbakesetting av befruktet egg.

På grunn av smertelindringen kvinnen får på klinikken kan hun ikke selv kjøre bil denne dagen. Vi tilbyr sykemelding,  og anbefaler at hun ikke jobber denne dagen. Etter egguthentingen hviler kvinnen på klinikken i ca 1 time. Vi anbefaler at kvinnen får følge hjem etter egguttaket.