Avbrutt behandling IVF og risiko

Det hender noen ganger at en hormonstimulering blir avbrutt dersom det utvikles for eksempel modnes frem få eggposer.  Legen gjør en medisinsk vurdering om en doseendring på horminstimueringen kan gi et bedre resultat eller ikke.

En annen grunn til avbrutt forsøk kan være att en gitt dose hormoner gir flere eggposer enn det som var tiltenkt. Det finnes da risiko for utvikling av overstimulering og behandlingen kan avbrytes og påbegynnes i en senere syklus med lavere hormondoser.  Det er også i slike tilfeller mulig å fortsette med behandlingen,  senke hormondosen,  utøre egguttak og befrukte eggene.  Embryoene vil så dyrkes til blastocyst-stadiet, fryses ned og tilbakeføres når overstimuleringssymptomene har roet seg. Legen vil gjøre en medisinsk vurdering av kvinnens tilstand, og kanskje kan opptint embryo tilbakeplasseres i livmoren i påfølgende syklus.

Det er sjelden at embryologen ikke finner egg fra egguthentingen, om det skjer kan det være mulig å gjøre en inseminasjon like etter egguttaket.

Noen ganger opplever vi at eggene ikke lar seg befrukte eller dele seg videre. Når utfallet ikke blir som forventet får paret en samtale med sykepleier og/eller lege om dette og muligheten for videre behandlingsforsøk.

Om du/dere selv ønsker  å avbryte behandlingen, ta kontakt med oss slik at vi sammen kan finne den beste løsningen.

Risiko og bivirkninger

Kvinnen

Overstimulering (OHSS – Ovarian Hyperstimulation Syndrome) inntreffer hos 1-2% som gjennomgår IVF-behandling. Ut i fra alvorligheten av kvinnens tilstand vil oppfølgingen tilpasses. Oftest rekker det med samtaler, kontroll og blodprøver, men iblant må kvinnen innlegges på sykehus. En eventuelt graviditet påvirkes ikke negativt av dette. Med kort hormonstimuleringsprotokoll (antagonist), har risikoen for OHSS minsket.

Mannen

Blødning eller infeksjon etter uttak av spermier med nål fra bitestikkel eller testikkel er sjelden. Kirurgisk inngrep med uttak av spermier fra bitestikkel eller testikkel kan gjentas uten at spermiekvaliteten blir dårligere, men vi anbefaler minst 2-3 måneders opphold mellom inngrepene.

Nyttig å vite:

  • Spontanabort er ikke mer vanlig etter assistert befruktning enn ved normal befruktning.
  • Svangerskap utenfor livmoren (extrauterin graviditet) kan oppstå etter IVF. Embryo som plasseres i livmoren kan vandre ut i egglederen og feste seg der. Symtomene ved en graviditet som vokser utenfor livmoren er vaginalblødning og sterke magesmerter.
  • Infeksjon i eggstokken etter egguttak er uvanlig, men viktig å oppdage og behandles med antibiotika.
  • Studier har hittil ikke vist at utvikling av kreft er en langtidsrisiko av hormonbehandlinger.