Donorsæd

Vi benytter donorsæd fra Livio Sperm Bank og European Sperm Bank. Vi har god tilgang på norske donorer fra Livio Sperm Bank. Etter norske retningslinjer bruker vi sæd fra ikke-anonym donor. Donor forblir anonym for kvinnen/paret, men barnet har rett til informasjon om donors identitet når han eller hun fyller 15 år. Fram til 2019 var denne aldersgrensen 18 år.

Om det ønskes flere barn med samme sæddonor kan donorsæd reserveres til søskenforsøk hos sædbanken og/eller lagres ved klinikken vår.

Under den første samtalen med gynekolog gjennomgås  rutiner for  utvelgelse av sæddonor. Før behandling kan igangsettes er det viktig at donorsæden er på plass på klinikken. Kontakt oss dersom  du er usikker på om klinikken har mottatt  donorsæd til behandlingen.