Åpningstider i julen

8 nov 2021 Vi holder klinikken stengt i forbindelse med jul og nyttår. Torsdag  23/12 har vi telefontid kl 09-1100. Torsdag  den 30/12 har vi telefontid fra kl 09-11 og fra mandag den 3/1 har vi normal åpningstid igjen med telefontid fra kl 09-11 og kl 13-15. Siste egguthentingdag 16. desember  Siste ET ( embryotransfer) 21.desember 2 Siste FET (frysembryotransfer) 21.desember  Siste dag for inseminasjon 22.desember  ...
Les mer her

FHI sin anbefaling om covid-vaksine

19 aug 2021

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en nasjonal anbefaling med råd om vaksinasjon av gravide mot Covid-19 og anbefaling er:

Alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. 
 • Kvinner som planlegger å bli gravide kan vaksineres. Det er ikke nødvendig å vente med å bli gravid etter vaksinasjon. Også kvinner som får IVF-behandling kan vaksineres.
 • Alle gravide bør tilbys vaksine mot covid-19. Det må åpnes for dette så snart anbefalingen blir offentlig. Vaksinering anbe ...
  Les mer her

  Åpningstider og behandlingsfrister sommeren 2021

  31 mai 2021 I forbindelse med sommerferien holder vi klinikken stengt i uke 27-31. Telefon stenger for innkomne samtaler 2.juli kl 1100.  Meldinger i pasientsky blir lest og besvart fram til 6.juli og etter 5.august. Telefonen åpner for innkomne samtaler 9.august kl 0900. Her er våre behandlingsfrister i sommer.
  • For dere som gjør IVF-behandling før sommerferien er siste menstruasjonsdag for oppstart behandling 3.juni.
  • For dere som skal gjøre behandling med embryotining før sommerferien er siste menstruasjonsdag for opp ...
   Les mer her

   Åpningstider i påsken 2021

   4 mar 2021 Klinikken holder åpent fram til fredag 26. mars og åpner igjen tirsdag 6.april. Tirsdag den 30.mars har vi telefontid fra 0900-1100. Vi ønsker at alle som skal starte opp behandling i eller rett etter påske avklarer oppstart behandling med oss før påske.

   Behandling før påske: 

   • For å rekke IVF-behandling (antagonist)  før påske ...
    Les mer her

    Covid 19

    8 nov 2020
    • Alle som har timeavtale hos oss bruker munnbind dersom 1 meter avstand ikke kan overholdes. Partner er velkommen til å være med på første konsultasjon med lege. Ut over dette ønsker vi at kvinnen møter alene til kontrolltimer og behandling. Vask sprit hender når du går inn til klinikken.
    • Dersom du har symtomer på luftveisinfeksjon (også ved lette symtomer)  eller er i karantene skal du ikke komme til klinikken. Kontakt oss i så fall på telefon 23204400 eller meld i fra til oss på pasientsky. ...
     Les mer her

     Nye behandlingstilbud i Norge

     7 mai 2020 JA!!!! Endelig er Bioteknologiloven vedtatt endret. Dette har fagmiljøet ventet lenge på. Nå kan kvinner og par som tidligere har reist utenlands fordi behandlingen ikke har vært tillatt i Norge, få trygg og god oppfølging og behandling her. Vi venter på konkrete føringer og datoer fra Helsedirektoratet for når vi kan tilby behandling. Følgende endringer skal iverksettes
     • Assistert befruktning for enslige
     • Tillate tidlig ultralyd og NIPT for alle. Utvidet lagringstid for befruktede egg
     • Tillatelse til lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk gr ...
      Les mer her

      Samarbeid med psykolog og familieterapeut

      15 apr 2020 Vi vet at det å gjennomgå behandling kan oppleves som vanskelig. Behandlingsforløpet  består av oppturer og  nedturer og følelser rundt forventninger og håp kan bli satt på prøve. Behovet for støtte og hjelp ut over det vi på klinikken kan tilby er tilstede hos en av partene i et parforhold eller hos begge. Dette tar vi på alvor og har knyttet kontakt med psykolog og familieterapeut.  Begge har god kjennskap til behandlingsprosessene parene må igjennom. Det tilbys indivuduelle samtaler, par-samtaler og gruppesamtaler. Dersom du/dere kjenner behov for å knytte kontakt er klinikk ...
      Les mer her

      Hindre smittespredning av koronavirus

      3 apr 2020
      Vi holder klinikken åpen og tilbyr rådgivning, utredning og behandling Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og har igangsatt flere tiltak i klinikken for å hindre smittespredning. Vi må også ta forbehold om at situasjonen kan endre seg raskt. Vi vil løpende oppdatere vår hjemmeside og Les mer her

      Kvalitet ut i fra pasientens perspektiv (KUPP) 2019

      27 jan 2020 Hva mener parene som kommer hit til oss? En undersøkelse om pasienttilfredshet. KUPP (Kvalitet Ut i fra Pasientens Perspektiv) er en spørrreundersøkelse som benyttes innenfor helsevesenet. I Sverige har alle landets IVF-klinikker over flere år benyttet en egen IVF-KUPP tilpasset fertilitetsbehandling med assistert befruktning/IVF. Spørreskjemamet er vitenskaplig validert. Ved LIVIO IVF-klinikken Oslo gjennomførte vi i 2019 IVF-KUPP.  Dette er første gang denne etablerte undersøkelsen utføres i Norge. Undersøkelsen er anonym og et elektroniskt svarskjema benyttes ...
      Les mer her

      Vi feirer 3000 fødte barn!

      21 aug 2019 I 2019 feirer vi at vi har hjulpet over 3000 barn til verden! Vi startet opp som Norges første private IVF-klinikk i 1986, og har siden dag én jobbet målrettet med å hjelpe par å få sitt etterlengtede barn. Det første barnet ble født i november 1986, samme år vi startet opp. I 1994 var vi først ut i Norge med å benytte ICSI som befruktningsmetode, året etter kommer første barn til verden. Vi har hele veien kjempet for rettigheter til alle kvinner og par som ønsker seg barn. I 2009, umiddelbart etter at den nye ekteskapsloven ble iverksatt, sto vi klar for ...
      Les mer her