Nye behandlingstilbud i Norge

7 mai 2020 JA!!!! Endelig er Bioteknologiloven vedtatt endret. Dette har fagmiljøet ventet lenge på. Nå kan kvinner og par som tidligere har reist utenlands fordi behandlingen ikke har vært tillatt i Norge, få trygg og god oppfølging og behandling her. Vi venter på konkrete føringer og datoer fra Helsedirektoratet for når vi kan tilby behandling. Følgende endringer skal iverksettes
 • Assistert befruktning for enslige
 • Tillate tidlig ultralyd og NIPT for alle. Utvidet lagringstid for befruktede egg
 • Tillatelse til lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk gr ...
  Les mer her

  Samarbeid med psykolog og familieterapeut

  15 apr 2020 Vi vet at det å gjennomgå behandling kan oppleves som vanskelig. Behandlingsforløpet  består av oppturer og  nedturer og følelser rundt forventninger og håp kan bli satt på prøve. Behovet for støtte og hjelp ut over det vi på klinikken kan tilby er tilstede hos en av partene i et parforhold eller hos begge. Dette tar vi på alvor og har knyttet kontakt med psykolog og familieterapeut.  Begge har god kjennskap til behandlingsprosessene parene må igjennom. Det tilbys indivuduelle samtaler, par-samtaler og gruppesamtaler. Dersom du/dere kjenner behov for å knytte kontakt er klinikk ...
  Les mer her

  Hindre smittespredning av koronavirus

  3 apr 2020
  Vi holder klinikken åpen og tilbyr rådgivning, utredning og behandling Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og har igangsatt flere tiltak i klinikken for å hindre smittespredning. Vi må også ta forbehold om at situasjonen kan endre seg raskt. Vi vil løpende oppdatere vår hjemmeside og Les mer her

  Åpningstider i påsken 2020

  20 feb 2020 Klinikken holder åpent fram til fredag 3. april og åpner igjen tirsdag 14.april. Tirsdag den 7.april har vi telefontid fra 0830-1100. Vi ønsker at alle som skal starte opp behandling i eller rett etter påske avklarer oppstart behandling med oss før påske.
  • Til dere som planlegger behandling med oppstart i påske er det viktig at dere kontrollerer at dere har motatt behandlingsplan og resepter.< ...
   Les mer her

   Kvalitet ut i fra pasientens perspektiv (KUPP) 2019

   27 jan 2020 Hva mener parene som kommer hit til oss? En undersøkelse om pasienttilfredshet. KUPP (Kvalitet Ut i fra Pasientens Perspektiv) er en spørrreundersøkelse som benyttes innenfor helsevesenet. I Sverige har alle landets IVF-klinikker over flere år benyttet en egen IVF-KUPP tilpasset fertilitetsbehandling med assistert befruktning/IVF. Spørreskjemamet er vitenskaplig validert. Ved LIVIO IVF-klinikken Oslo gjennomførte vi i 2019 IVF-KUPP.  Dette er første gang denne etablerte undersøkelsen utføres i Norge. Undersøkelsen er anonym og et elektroniskt svarskjema benyttes ...
   Les mer her

   Åpningstider i julen

   27 nov 2019 Vi holder klinikken stengt i forbindelse med jul og nyttår. Mandag 23/12 har vi telefontid kl 0830-1100. Mandag  den 30/12 har vi telefontid fra kl 0830-11 og fra torsdag den 2/1 har vi normal åpningstid igjen med telefontid fra kl 0830-11 og kl 13-1530. Siste egguthentingdag 16. desember 2019 Siste ET ( embryotransfer) 20.desember 2019 Siste FET (frysembryotransfer) 20.desember 2019 Siste dag for inseminasjon Les mer her

   Vi feirer 3000 fødte barn!

   21 aug 2019 I 2019 feirer vi at vi har hjulpet over 3000 barn til verden! Vi startet opp som Norges første private IVF-klinikk i 1986, og har siden dag én jobbet målrettet med å hjelpe par å få sitt etterlengtede barn. Det første barnet ble født i november 1986, samme år vi startet opp. I 1994 var vi først ut i Norge med å benytte ICSI som befruktningsmetode, året etter kommer første barn til verd ...
   Les mer her

   Velkommen tilbake sykepleier Hilde Cotton!

   9 aug 2019 Nå er vår dyktige sykepleier Hilde Cotton er tilbake etter permisjon. Hilde har jobbet med IVF siden 2007, hun startet sin karriere i New York der hun jobbet med IVF-pasienter i 8 år. Hennes familiesituasjon gjorde at hun flyttet til Norge og i 2016 startet hun å jobbe her. Hilde har engelsk som morsmål, og snakker også flytende norsk. Hun er ESHRE-sertifisert IVF-sykepleier, og hennes engasjement har gjort til at hun sitter i tillegg i to kommiteer i ESHRE, som er den europeiske foreningen for fagmiljøet innen IVF og reproduksjonsmedisin. Hilde er en av klinkkens LHBTIQ-ansvarlig og i ...
   Les mer her

   Inseminasjonsbehandling

   10 feb 2019 Når kvinnen får menstruasjon ringer dere og melder i fra til oss. Dere får beskjed om når kvinnen skal komme til ultralydkontroll  (ca syklusdag 10, 11 eller 12) og når kvinnen skal starte med eggløsningstester.

   EGGLØSNINGSTESTER:

   Vi anbefaler Clear Blue Digital eggløsningstest ved våre behandlinger (Rosa test som på bildet). Det finnes to typer av denne, den enkleste (rosa)  er lettest å forholde seg til ...
   Les mer her

   Foredrag ved den Islandske Legeforeiningen

   29 jan 2019 Under legemøtet til den Islandske Legeforeningen i 25.og 26. januar holdt vår kunnskapsrike gynekolog Nan B Oldereid foredrag fredag 25.januar. Møtet omhandlet en del gynekologi og temaet var blandt annet alder og fruktbarhet i flere spennende foredrag. Nan var invitert til møtet for å fortelle om betydningen av fars alder. ...
   Les mer her