Covid 19

8 nov 2020
  • Alle som har timeavtale hos oss møter med munnbind til timen. Partner er velkommen til å være med på første konsultasjon med lege. Ut over dette ønsker vi at kvinnen møter alene til kontrolltimer og behandling. Vask eller sprit hender når du går inn til klinikken.
  • Dersom du har symtomer på luftveisinfeksjon (også ved lette symtomer)  eller er i karantene skal du ikke komme til klinikken. Kontakt oss i så fall på telefon 23204400 eller meld i fra til oss på pasientsky.com

For graviditet og koronavirus anbefaler vi å lese på Norsk Gynekologisk forening og Kvinnehelsebloggen.

Til deg eller dere som ønsker rådgivning og eller utredning tilbyr vi for tiden konsultasjoner  med oppmøte i klinikken (telefonkonsultasjon dersom du/dere har forkjølelsesymtomer eller er i karantene). Sædanalyser settes opp etter avtale med klinikken. Som et tiltak for å hindre smittespredning må vi å begrense antall personer i ventesonen samtidig. Derfor ber vi om at pasienter ikke møter opp før avtalt tid. Kvinnen møter alene til ultralydkontroll. Partner er kun med for eventuelt å levere sædprøve ved egguttak og får dessverre ikke delta under inseminasjon, egguttak eller tilbakesetting av embryo. Pasienter som kommer inn i klinikken ønsker vi vasker hender og benytter antibac som det første de gjør når de kommer inn.

Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og har igangsatt flere tiltak i klinikken for å hindre smittespredning. Vi må også ta forbehold om at situasjonen kan endre seg. Vi vil løpende oppdatere vår hjemmeside og Facebook med de mest aktuelle nyhetene.