General Life

9 des 2022

Våren 2022 ble Livio en del av GeneraLife – en europeisk gruppe av IVF-klinikker. GeneraLife består av rundt førti klinikker i syv land (Italia, Spania, Portugal, Tsjekkia, Sverige, Norge og Island). Denne uken ble det holdt et vitenskapelig møte i Madrid hvor leger og embryologer fra hele gruppen møttes for å utveksle ideer og ny kunnskap.

Innenfor GeneraLife er det et stort fokus på forskning. Vi er glade for den gode faglige kompetansen som finnes i vår organisasjon. Dette skaper enda bedre muligheter for våre pasienter.