Åpningstider og behandlingsfrister i forbindelse med julen

11 nov 2023

Vi holder klinikken stengt fra 22/12 – 1/1. Den 22/12 er telefontiden fra 9-11, og deretter er klinikken er stengt fram til den 29/12. Fredag den 29/12 har vi telefontid fra kl 09-11 og vi besvarer mottatte henvendelser fra pasienter om oppstart av behandling. Fra tirsdag den 2/1 har vi normal åpningstid igjen med telefontid fra kl 09-11 og kl 13-15.

Her finner du frister for for behandling før jul:

IVF/Antagonist (kort protokoll)

Siste dagen for sprøytestart 30/11 (mensstart ikke senere enn 29/11) Siste dagen for egguttak 15/12

Tilbakesetting av opptint embryo

Siste dagen for positiv eggløsningstest (LH-test) 15/12, mens ca 1/12. Siste dagen for tilbakesetting av embryo 21/12

Inseminasjon

Siste dagen for inseminasjon 22/12 (før lunsj), mens ca 1/12

Sædanalyse

Siste dagen å booke tid for sædanslyse 21/12

Frister for behandling etter jul:

IVF/Antagonist (kort protokoll)

Mens starrt tidligst 25/12 med sprøytestart 26/12 og ultralyd 2/1 eller 3/1. Meld til oss via pasientsky slik at vi kan kontakte deg 29/12 og booke tid til ultralyd.

Starter din mens tidligere enn 25/12 kan du ikke starte, men vente til menstruasjon i januar for å starte opp behandling.

Tilbakesetting av opptint embryo og inseminasjon

Mens fra 21/12 (ultralyd ca 2/1). Ring for å booke ultralydkontroll før vi stenger til jul (se over). Første dag i kan tilby inseminasjon er 2/1.

Sædanalyse

Første dag for å booke time til sædanalyse er 3/1

God jul og godt nyttår!

Hilsen til alle fra oss i LIVIO.