Spørsmål og svar

Det er mye man lurer på rundt ufrivillig barnløshet. Finner du ikke svar på dine spørsmål her, ta kontakt med oss på tlf. 23 20 44 00.

Hvor mange befruktede egg bør settes tilbake i livmoren under et IVF/ICSI forsøk?

Det bør helst ikke føres tilbake mer enn ett befruktet egg.

Ved tilbakesetting av to gode embryo er det en betydelig risiko for tvillinger dersom kvinnen blir gravid. Heldigvis er de fleste tvillinger friske ved fødselen og tilfører familien betydelig livsglede.
I blant fødes tvillinger alt for tidlig. Dette kan øke sjansen for varige mèn hos et barn. En for tidlig fødsel vil iblant skje i graviditet med ett barn, men betydelig hyppigere i tvillinggraviditeter.

Kvinner som allerede har barn fra før ønsker ofte tilbakeført ett befruktet egg uansett alder. Idag tror vi at det å sette tilbake bare ett embryo er det tryggeste for de aller fleste kvinnene.

Hvordan oppstår graviditet utenfor livmoren ved IVF?

Graviditet utenfor livmoren etter IVF kan dessverre ikke utelukkes. Det skjer i ca. 1% av IVF svangerskapene. Det er usikkert hvordan det befruktede egget som plasseres i livmoren havner i en eggleder. Det skjer oftest hos kvinner med egglederskader. Sjansen er allikevel lav og mye lavere enn de graviditeter utenfor livmor som skjer hos infertile par som opplever et spontant svangerskap.

Hva er den øvre aldersgrense for behandling?

Etter fylte 35 år vil kvinnens eggkvalitet langsomt forringes, og etter 40 år vil det forringes svært raskt. Dette fører til færre graviditeter og flere spontane aborter ved en kvinnealder på mer enn 35 år, men spesielt etter 40 år. Økende kvinnealder medfører ofte eggstokksvikt, slik at selv en økt hormondose ved stimulering ikke gir modning av mer enn ett til noen få egg.

Det er hensiktsmessig med hormon-undersøkelser som kan avdekke eggstokksvikt før behandling igangsettes. Det er ofte grunnlag for å gjøre ett prøveforsøk fordi eggstokkfunksjon ikke klart kan forespeiles. Spør din lege om det foreligger grunnlag for flere forsøk etter det første mislykkede forsøk.

Når kvinnen er mer enn 42 år vil legene gjøre en mer omfattende vurdering før et behandlingsforsøk innvilges.