Vi har fått godkjenning til å starte opp med eggdonasjon

21 apr 2021

20. april 2021 fikk vi godkjenning av Helsedirektoratet til å starte opp med å  rekruttere eggdonorer, etablere eggbank og for å tilby assistert befruktning med eggdonasjon til par. Vi er nå i gang med å etablere tilbudet, og vi vil oppdatere nettsiden med informasjon fortløpende. Ta kontakt med oss på telefon 23 20 44 00 dersom dere ønsker å motta behandling med eggdonasjon eller dersom du ønsker å bli eggdonor!