Nedfrysning av ubefruktede egg – priser

Konsultasjon/Utredning

Inkluderer legebesøk og ultralyd

Kr 2.600,-

Hormonstimulering og frysing av eggceller

Vær oppmerksom på at legemidler ikke er inkludert, se nedenfor.

Første behandling kr 36.000,-

Senere behandlinger kr 30.000,-

Lagring av ubefruktede egg

Årlig fryselageravgift (pr kalenderår)

Kr 2.500,-

 

Når nedfryste egg skal benyttes for å oppnå graviditet:

Samtale før IVF-behandling med egne nedfryste egg (med ICSI befruktningsmetode)

Legebesøk og samtale sammen med eventuell partner.

Kr 2.600,-

IVF-behandling av egne nedfryste egg med ICSI befrutningsmetode

Mulig stimulering av kvinnen, tining, befruktning, dyrking og innsetting av embryo i livmor

Kr 31.000,-

Medisinkostnader kommer i tillegg. Refusjon fra HELFO gjelder ikke ved eggfrys på eget ønske.