Øvrige priser

Eggstokkstimulering pr syklus (ikke IVF-behandling)

Kr 1.850 første ul-kontroll i syklus, senere ul-kontroller kr 1.250 inntil maks kr 5.600

Graviditetskontroll

Kr 1.850,-

Oppfølgingssamtale etter forsøk eller utredning, gynekolog

Kr 1.850,- 

Telefonkonsulasjon eller web-konsultasjon etter forsøk eller utredning, gynekolog

Kr 1.850,-

Ultralydkontroll, behandling annet sted

Kr 1.850,-

Nedfrysing av egen sæd

Kr 4.000,-

Ikke møtt til fertilitetsutredning

Kr 2.600,-  (må avbestilles min 24 t (hverdag) før timen)

Ikke møtt til ultralydkontroll/sædanalyse

Kr 450,-  (må avbestilles min 24 t (hverdag) før timen)

Resept, når ikke i behandling ved Livio Oslo

Kr 500,-

Administrasjonsgebyr som f.eks utskrift av journal

Kr 300,-

Overflytting av embryo/sæd/egg til annen klinikk

Kr 5000,- (avtale om overflytting mellom klinikkene må foreligge) 

 

Vi tar forbehold om prisendringer.