IVF og opptint embryo priser

IVF forsøk med tilbakeplassering av  befruktet egg

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser, embryodyrkning til blastocyst i embryoscop og første graviditetsultralyd ved Livio IVF-klinikken Oslo. Dersom eggene etter egguthenting befruktes, men stopper å uvikle seg slik at de ikke kan settes inn i livmor regnes det som ett forsøk. Dersom «totalfrys», dvs alle embryo blir nedfryst etter egguthenting av medisinsk eller annen grunn er ikke tilbakesetting av embryo inkludert. Prisen for tilbakesetting av embryo blir da som behandling  «Opptining og tilbakesetting av befruktet egg» etter gjeldende prisliste.

Kr 44.000,-

Pakkekontrakt 3 IVF-behandlinger, kvinnen under 39 år

Kr 88.000,-

Pakkekontrakt 3 IVF-behandlinger, kvinnen  39-41 år

Kr 105.000,-

For pakkekontrakt må betaling skje før første behandling igangsettes. Prisen inkluderer inntil tre egguthentingsforsøk, alle relevante ultralydundersøkelser ved stimulering, embryodyrkning til blastocyst i embryoscop og første graviditetsultralyd ved Livio IVF-klinikken Oslo. ICSI, nedfrysing av befruktet embryo og PESA/TESA inngår ikke i pakkeavtalen. Forutsetninger:  Tilfredsstillende medisinske forhold og forventet normal eggstokkrespons ved igangsetting av behandlingen.

ICSI befruktningsmetode (Microinjeksjon)

Kr 4.500,-

Nedfrysing av befruktet egg/blastocyst

Kr 4.000,-

PESA/TESA som utføres på klinikken (spermieuthenting fra testikkel/bitestikkel)

Kr 5.000,-

Tillegg dersom PESA/TESA annet behandlingsted (TESA betales der)

Kr 2.200,-

Avbrutt behandling før oppsatt time til egguthenting

Kr 7.000,-

Avbrutt behandling ved egguthenting med ingen funn av egg eller ingen befruktning

Kr 22.000,-

 

Opptining og tilbakeplassering av befruktet egg/blastocyst

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser og første gravidkontroll ved IVF-klinikken Oslo.

Kr 16.000,-

Avbrutt behandling opptint befruktet egg/blastocyst

Kr 2.200,-

Nedfrysing av egen sæd

Kr 4.000,-

Vi tilbyr finansiering med Svea Finans for behandlinger, ta kontakt med klinikken om dette er aktuelt for deg/dere.

Medisinkostnader er ikke inkludert i våre priser. Pasienter får HELFO-refusjon av medisinkostnader etter dagens regelverk og takster. Utfylte skjemaer for innsending til HELFO utleveres fra klinikken etter behandlingen. Husk å ta vare på kvitteringene fra apoteket. Les mer om refusjonsordningen her.

Takster inkluderer ikke kostnader til andre institusjoner. Vi tar forbehold om prisendringer.