IVF og opptint embryo priser

IVF forsøk med tilbakeplassering av  befruktet egg

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser, embryodyrkning til blastocyst i embryoscop og første graviditetsultralyd ved Livio IVF-klinikken Oslo. Avbrutt behandling etter egguthenting regnes som ett forsøk.

Kr 40.000,-

Delbetaling 40000 kr, 12 mnd rentefritt: 3409 kr pr mnd (+75 kr terminbeløp samt engangskostnad 599 kr i etableringsgebyr).

Delbetaling 40000 kr,  24 mnd rentefritt: 1742 kr pr mnd (+75 kr terminbeløp samt engangskostnad 599 i etableringsgebyr).

ICSI befruktningsmetode (Microinjeksjon)

Kr 4.000,-

Nedfrysing av befruktet egg/blastocyst

Kr 3.500,-

PESA/TESA som utføres på klinikken (spermieuthenting fra testikkel/bitestikkel)

Kr 4.500,-

Tillegg dersom PESA/TESA annet behandlingsted (TESA betales der)

Kr 2.200,-

Avbrutt behandling før oppsatt time til egguthenting

Kr 7.000,-

Avbrutt behandling ved egguthenting med ingen funn av egg eller ingen befruktning

Kr 20.000,-

Pakkekontrakt, 3 IVF-behandlinger

Betaling må skje før første behandling igangsettes. Prisen inkluderer inntil tre egguthentingsforsøk, alle relevante ultralydundersøkelser ved stimulering, embryodyrkning til blastocyst i embryoscop og første graviditetsultralyd ved Livio IVF-klinikken Oslo. ICSI, nedfrysing av befruktet embryo og PESA/TESA inngår ikke i pakkeavtalen. Forutsetninger:  Kvinnens alder under 39 år, tilfredsstillende medisinske forhold og forventet normal eggstokkrespons ved igangsetting av behandlingen.

Kr 80.000,-

Delbetaling 80000 kr, 12 mnd rentefritt: 6742 kr pr mnd (+75 kr terminbeløp samt engangskostnad 599 kr i etableringsgebyr).

Delbetaling 80000 kr,  24 mnd rentefritt: 3409 kr pr mnd (+75 kr terminbeløp samt engangskostnad 599 i etableringsgebyr).

 

Opptining og tilbakeplassering av befruktet egg/blastocyst

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser og første gravidkontroll ved IVF-klinikken Oslo.

Kr 15.000,-

Avbrutt behandling opptint befruktet egg/blastocyst

Kr 2.000,-

Nedfrysing av egen sæd

Kr 4.000,-

Medisinkostnader er ikke inkludert i våre priser. Pasienter får HELFO-refusjon av medisinkostnader etter dagens regelverk og takster. Utfylte skjemaer for innsending til HELFO utleveres fra klinikken etter behandlingen. Husk å ta vare på kvitteringene fra apoteket. Les mer om refusjonsordningen her.

Takster inkluderer ikke kostnader til andre institusjoner. Vi tar forbehold om prisendringer.