Behandlinger priser

IVF forsøk med tilbakeplassering av embryo

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser, embryodyrkning til blastocyst i embryoscop og første graviditetsultralyd ved Livio IVF-klinikken Oslo. Avbrutt behandling etter egguthenting regnes som ett forsøk.

Kr 38.500,-

ICSI (Microinseminasjon)

Kr 4.000,-

Nedfrysing av befruktet egg/blastocyst

Kr 3.500,-

PESA/TESA som utføres på klinikken (spermieuthenting fra testikkel/bitestikkel)

Kr 4.500,-

Tillegg dersom PESA/TESA annet behandlingsted (TESA betales der)

Kr 2.000,-

Avbrutt behandling (IVF) før egguthenting

Kr 5.850,-

Pakkekontrakt, 3 IVF-forsøk

Betaling må skje før første behandling igangsettes. Prisen inkluderer inntil tre egguthentingsforsøk, alle relevante ultralydundersøkelser, embryodyrkning til blastocyst i embryoscop og første graviditetsultralyd ved Livio IVF-klinikken Oslo. ICSI, nedfrysing av befruktet embryo og PESA/TESA inngår ikke i pakkeavtalen. Forutsetninger:  Kvinnens alder under 39 år, tilfredsstillende medisinske forhold og forventet normal eggstokkrespons ved igangsetting av behandlingen.

Kr 77.000,-

Opptining og tilbakeplassering av blastocyst

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser og første gravidkontroll ved IVF-klinikken Oslo.

Kr 14.500,-

Inseminasjon med donorsæd (AID)

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser (ikke inkludert graviditetstkontroll).

Kr 10.300,-

Inseminasjon med partners sæd (AIH)

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser.

Kr 9.500,-

Avbrutt behandling ved inseminasjon/opptint blastocyst

Kr 1.750,-

Nedfrysing av egen sæd

Kr 4.000,-

Medisinkostnader er ikke inkludert i våre priser. Pasienter får HELFO-refusjon av medisinkostnader etter dagens regelverk og takster. Utfylte skjemaer for innsending til HELFO utleveres fra klinikken etter behandlingen. Husk å ta vare på kvitteringene fra apoteket. Les mer om refusjonsordningen her.

Takster inkluderer ikke kostnader til andre institusjoner. Vi tar forbehold om prisendringer.