Inseminasjon priser

Inseminasjon med donorsæd

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser (ikke inkludert graviditetstkontroll). Inkluderer ikke kostnad for donorsæd/familierett/transport/bestillingsavgift.

Kr 12.000,-

Inseminasjon med partners sæd

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser (ikke inkludert graviditetskontrol).

Kr 12.000,-

Pakkekontrakt for 4 inseminasjonsbehandlinger

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser (ikke inkludert graviditetskontrol). Betaling må skje før første behandling. Inkluderer ikke kostnad for donorsæd/familierett/transport/bestillingsavgift.

kr 36.000,- 

Avbrutt behandling ved inseminasjon

Kr 2.200,-

Medisinkostnader er ikke inkludert i våre priser. Pasienter får HELFO-refusjon av medisinkostnader etter dagens regelverk og takster. Utfylte skjemaer for innsending til HELFO utleveres fra klinikken etter behandlingen. Husk å ta vare på kvitteringene fra apoteket. Les mer om refusjonsordningen her.

Takster inkluderer ikke kostnader til andre institusjoner. Vi tar forbehold om prisendringer.