Eggdonasjon priser

Eggdonasjon (inkudert tilbakesetting av en blastocyst)

Kr 90.000,-

Nedfrysing av sæd til eggdonasjonsbehandling

Kr 4.000,-

Tilbakesetting av opptint embryo eggdonasjon

kr 16.000,-