Eggdonasjon priser

Eggdonasjon (inkudert tilbakesetting av en blastocyst)

Kr 89.000,-

Nedfrysing av sæd til eggdonasjonsbehandling

Kr 4.000,-

Tilbakesetting av opptint embryo eggdonasjon

kr 14.500,-