Årlig oppbevaring priser

Årlig leie for oppbevaring av nedfrosset sæd (pr kalenderår)

Kr 2.000,-

Årlig leie for oppbevaring av embryo inntil kvinnen fyller 46 år (pr kalenderår)

Kr 2.000,-