Nyttig å vite før timebestilling

Helseopplysningsskjema:

Før du/dere kommer til time ønsker vi at helseopplysningsskjema fylles ut.

Pasientsky:

Brukerveiledning Pasientsky:

  • Logg inn på pasientsky.no eller via app med MobilID eller BankID.
  • Klikk på «start helsehjelp»
  • Søk oss opp som klinikk: Livio IVF-klinikken Oslo
  • velg «annen henvendelse»
  • skriv beskjed/ta bilde eller last opp dokument
  • Klikk på «send»

Barneomsorgsattest:

Alle par og enslige som søker om behandling må fremlegge en barneomsorgsattest ved søknad om assistert befruktning. Dette innebærer at par eller enslige som ønsker assistert befruktning selv må søke politiet om politiattest (barneomsorgsattest). https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/.

Blodprøver:

Vi er behjelpelig med å rekvirere blodprøver som skal tas for utredning og behandling av infertilitet.

Telefon:

Ring oss gjerne om du lurer på noe. Telefonnummer +47 23 20 44 00.