Søknadsveiledning

Alle som oppfyller kriteriet for barnløshet og lovens krav om partnerskap kan søke assistert befruktning hos oss. Loven definerer dette som et partnerskap hvor paret er gift heller lever i et ekteskapsliknende samboerforhold. I felles ekteskapslov for heterofile og homofile par, som trådte i i kraft 1. januar 2009, likestilles heterofile og lesbiske par med hensyn til retten til assistert befruktning.

Vi vurderer deres mulighet for å lykkes, risiko for overføring av smittsom sykdom til mor, barn eller til andre som er til behandling i klinikken, samt omsorgsevne for barnet som måtte bli til som følge av behandlingen. Sjansen for å lykkes må være større ved behandlingen enn uten slik behandling.

Det stilles krav om at hverken kvinnen eller partner kan være positive for hepatitt B/C eller HIV, og vi er behjelpelig med å rekvirere blodprøver som skal tas både for utredning av fertilitet og HIV/Hep B/C.

Ring oss gjerne om du lurer på noe. Telefonnummer +47 23 20 44 00.