Vurdering av befruktning

På morgenen dagen etter egguttak, kontrolleres det om eggene er befruktet. Ved en normal befruktning kan man se to runde oppklarninger i egget. Kjernene heter på fagspråket pronuklei. Den ene kjernen inneholder kvinnens gener og den andre inneholder mannens. Når egget er ubefruktet ser man ikke noen kjerner. I blant hender det at flere enn to kjerner dannes. Disse eggene er unormale og kan ikke brukes.

Embryoutvikling

En normal befruktning inntreffer vanligvis samme dag som inseminering/injeksjon av sædceller skjer. Kjernene dannes relativt raskt og kan bekreftes morgenen etter. Senere samme dag smelter kjernene sammen og første celledeling skjer. I dagene som følger fortsetter embryoet å dele seg videre.

To dager etter egguttaket har embryoet stort sett delt seg til mellom to og seks celler, og på tredje dagen mellom seks og ti celler.