Velkommen tilbake sykepleier Hilde Cotton!

9 aug 2019

Nå er vår dyktige sykepleier Hilde Cotton er tilbake etter permisjon. Hilde har jobbet med IVF siden 2007, hun startet sin karriere i New York der hun jobbet med IVF-pasienter i 8 år. Hennes familiesituasjon gjorde at hun flyttet til Norge og i 2016 startet hun å jobbe her. Hilde har engelsk som morsmål, og snakker også flytende norsk. Hun er ESHRE-sertifisert IVF-sykepleier, og hennes engasjement har gjort til at hun sitter i tillegg i to kommiteer i ESHRE, som er den europeiske foreningen for fagmiljøet innen IVF og reproduksjonsmedisin. Hilde er en av klinkkens LHBTIQ-ansvarlig og i tillegg studiekoordinator for vår Timelapse-studie. Hun har et brennende engasjement for kvinnehelse og er opptatt av å arbeide etter prinsippet om at sykepleieren er pasientens advokat. Hun er opptatt av at pasientene skal kjenne seg faglig godt ivaretatt og at de har fått nok informasjon til å kunne ta egne beslutninger i situasjonen som de er i. Velkommen tilbake!