Hindre smittespredning av koronavirus

3 apr 2020

Vi holder klinikken åpen og tilbyr rådgivning, utredning og behandling Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og har igangsatt flere tiltak i klinikken for å hindre smittespredning. Vi må også ta forbehold om at situasjonen kan endre seg raskt. Vi vil løpende oppdatere vår hjemmeside og Facebook med de mest aktuelle nyhetene.

Til deg eller dere som ønsker rådgivning og eller utredning tilbyr vi for tiden telefonkonsultasjoner inntil situasjonen er mer avklart. Ultralydkontroll av kvinnen og sædanalyser settes opp etter avtale med klinikken. Som et tiltak for å hindre smittespredning må vi å begrense antall personer i ventesonen samtidig. Derfor ber vi om at pasienter ikke møter opp før avtalt tid. Ved besøk i klinikken må kvinnen som er i behandling møte alene til ultralydkontroll inkludert graviditetskontroll.  Partner er kun med for eventuelt å levere sædprøve ved egguttak og får dessverre ikke delta under inseminasjon, egguttak eller tilbakesetting av embryo. Pasienter som kommer inn i klinikken ønsker vi vasker hender og benytter antibac som det første de gjør når de kommer inn.

Vi oppfordrer alle som har timeavtale hos oss om å kontakte oss på telefon 23 20 44 00 eller pasientsky.com før timen dersom dere lurer på noe eller:

  • har symtomer på luftveisinfekstjon, også ved lette symtomer
  • har reist utenlands de siste 14 dager
  • truffet personer med bekreftet koronainfeksjon
  • vært på sykehus eller institusjon hvor koronasmitte er bekreftet

For graviditet og koronavirus anbefaler vi å lese på Norsk Gynekologisk forening og Kvinnehelsebloggen.

Vi er alle berørt i denne uavklarte og krevende tiden. Vi ønsker å opprettholde vårt tilbud og har derfor igangsatt tiltakene over. Vi sender de varmeste tanker til dere alle med barneønske.

For mer informasjon les Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.