Samarbeid med psykolog og familieterapeut

15 apr 2020

Vi vet at det å gjennomgå behandling kan oppleves som vanskelig. Behandlingsforløpet  består av oppturer og  nedturer og følelser rundt forventninger og håp kan bli satt på prøve. Behovet for støtte og hjelp ut over det vi på klinikken kan tilby er tilstede hos en av partene i et parforhold eller hos begge. Dette tar vi på alvor og har knyttet kontakt med psykolog og familieterapeut.  Begge har god kjennskap til behandlingsprosessene parene må igjennom. Det tilbys indivuduelle samtaler, par-samtaler og gruppesamtaler. Dersom du/dere kjenner behov for å knytte kontakt er klinikken behjelpelig med dette.  Det er også mulig å ta direkte kontakt selv.


Psykolog Tale Østensjø

www.psykologtaleostensjo.no

tale@psykologtaleostensjo.no

Telefonnummer:  + 47 474 07 745

Adresse: Vinderentorget, 5.etg, Slemdalsveien 72, 0373 Oslo

 

Familieterapeut Kristan Ophaug

www.kristianophaug.no

kontakt@kristianophaug.no

Telefonnummer: +47 416 33 264

Adresse: Riddervoldsgate 4, 0256 Oslo.