Nye behandlingstilbud i Norge

7 mai 2020

JA!!!! Endelig er Bioteknologiloven vedtatt endret. Dette har fagmiljøet ventet lenge på. Nå kan kvinner og par som tidligere har reist utenlands fordi behandlingen ikke har vært tillatt i Norge, få trygg og god oppfølging og behandling her. Vi venter på konkrete føringer og datoer fra Helsedirektoratet for når vi kan tilby behandling.

Følgende endringer skal iverksettes

  • Assistert befruktning for enslige
  • Tillate tidlig ultralyd og NIPT for alle. Utvidet lagringstid for befruktede egg
  • Tillatelse til lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag

Følgende iverksettes trolig fra 2021.

  • Eggdonasjon, PGD, NIPT og tilbud om tidlig ultralyd som en del av den offentlige svangerskapsomsorgen

Dersom du ønsker behandling eller om du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.  Kontaktinformasjon finner du her. Før første samtale med lege ønsker vi at du/dere fyller ut helseopplysningskjema og personaliaskjema. Alle våre skjemaer finner dere her.