Prosessen hos oss

Det første du må gjøre er å registrere din interesse ved å fylle ut helseopplysningsskjemaet. Denne går vi nøye igjennom så vi ser at du oppfyller kriteriene for å bli donor.

For å kunne donere egg, skal du:
• Være mellom 18 og 35 år
• Være sunn og frisk
• Ikke bruke faste medisiner
• Ikke ha kjente arvelige sykdommer i familien
• Ikke røyke eller snuse
• Helst ha egne barn, men dette er ikke et krav
• Ha lyst til å hjelpe ufrivillig barnløse

Når du har fylt i helseopplysningsskjemaet kontakter en av våre sykepleiere deg snarest mulig for mer informasjon.

Prosessen i korte trekk:
1. Du fyller ut helseopplysningsskjemaet og signerer elektronisk
2. Vi kontakter deg for telefonsamtale med en av våre sykepleiere
3. Legebesøk (gynekologisk undersøkelse,samtale og blodprøve)
3. Eggene doneres (les mer om hormonstimulering og egguttak). Dette kan eventuelt gjentas. (länk)

Som eggdonor får du NOK 5000:- for hver donasjon, et beløp som skal dekke dine transportutgifter og tapt arbeidsfortjeneste.

You can also print an English version of your health status here and send it to:

Livio Egg and Sperm Bank Norge,
Postboks 5014 Majorstuen
0301 Oslo.