Første steg

Det første du må gjøre er å registrere din interesse ved å fylle ut helseopplysningsskjemaet. Denne går vi nøye igjennom så vi ser at du oppfyller kriteriene for å bli donor.

For å kunne donere egg, skal du:
• Være mellom 25 og 35 år
• Ha god helse
• Ikke ha kjente arvelige sykdommer i familien
• Ikke røyke eller snuse
• Ha lyst til å hjelpe ufrivillig barnløse

Når du har fylt i helseopplysningsskjemaet kontakter en av våre sykepleiere deg snarest mulig for mer informasjon.

I korte trekk:
1. Du fyller ut helseopplysningsskjemaet og signerer elektronisk
2. Vi kontakter deg for telefonsamtale med en av våre sykepleiere
3. Legebesøk (gynekologisk undersøkelse, samtale og blodprøve)
4. Eggene doneres (les mer om hormonstimulering og egguttak).

Som eggdonor får du en økonomisk kompenasjon  som skal dekke  tapt arbeidsfortjeneste på ca NOK 5300 (5% av 1G)  for hver gjennomførte donasjon. I tillegg får du dekket dokumenterte reiseutgifter.

You can also print an English version of your health status here and send it to:

Livio Egg and Sperm Bank Norge,
Postboks 5014 Majorstuen
0301 Oslo.