Hva sier loven? Eggdonor

I henhold til norsk lovgivning skal donorer av egg eller sæd være åpne. Ved åpen donasjon har barn som har blitt til gjennom donasjon av egg eller sæd, rett til å få vite om sin genetiske opprinnelse etter at de har blitt voksne. Derfor oppbevarer Livio Egg Bank Norge opplysninger om donoren og norsk lov krever i tillegg at donoren registreres i et sentralt donasjonsregister.