Søknad

Behandling hos oss

Par kan søke oss direkte eller i samarbeid med en lege. Dere er velkomne til å ringe oss for veiledning i søkeprosessen og evt bestilling av time til førstegangskonsultasjon.

Før dere kommer til samtale  må det fylles ut tre skjemaer:

I par med to kvinner er det viktig at begge fyller ut helseopplysningsskjema for kvinnen.

Utfylling av skjemaene

Fyldige opplysninger i gjør det lettere å vurdere deres problem og medvirker til en rask og trygg behandling. Gode personopplysninger er nødvendige for at vi kan tilfredstille de høye sikkerhetskrav som assistert befruktning krever. Opplysninger om tidligere graviditeter og fødsler er positive opplysninger som er viktige for å kunne vurdere deres sjanser. Dette gjelder både for kvinnen og mannen.  Det er viktig at punktene i personaliaskjemaet er korrekt og tydelig utfylt.

Akseptert medisinsk kunnskap og lovens bestemmelser er utgangspunktet for vår behandling av søknaden.

Prøvesvar/journaldokumenter

Vi er interessert i alle relevante hormonprøveresultater av kvinnen, og av mannen om det foreligger et sædproblem. Send oss kopier av alle tilgjengelige sædprøver. Legg ved relaterte operasjonsrapporter, laparoskopi (kikkhullsoperasjon) eller HSG (røntgen undersøkelse av egglederne). Har dere gjennomgått IVF- eller ICSI-forsøk tidligere kan journalopplysninger bidra til å finne frem til en riktig hormondose ved en ny behandling. Opplysningene har stor verdi ved vurdering av deres sjanse ved videre behandling og kan være avgjørende for hvor raskt dere kommer i gang med forsøk. Skjemaer som du selv har brukt under behandlingene kan gi nyttige opplysninger. For at dere skal få best mulig utbytte av den første konsultasjonstimen ønsker vi at dokumentene sendes oss i forkant av timen.