Søknadskjema – kvinne og mann

Par kan søke oss direkte eller i samarbeid med en lege. Ring oss gjerne, så hjelper vi dere videre i prosessen.

For dere kommer til samtale må det fylles ut skjemaer:

Merk at medisinske dokumenter av sikkerhetshensyn alltid bør sendes per post eller elektronisk via Pasientsky.no