Hva sier loven?

I henhold til norsk lovgivning skal donorer av egg eller sæd være åpne. Ved åpen donasjon har barn som har blitt til gjennom donasjon av egg eller sæd, rett til å få vite om sin genetiske opprinnelse etter at de har fylt 15 år. Derfor oppbevarer Livio Egg and Sperm Bank opplysninger om donoren og norsk lov krever i tillegg at donoren registreres i et sentralt donasjonsregister. Hvis barnet skulle ønske å få vite om sin genetiske opprinnelse, vil Livio Egg and Sperm Bank alltid ta kontakt med deg på forhånd, slik at du er forberedt.

En sæddonor kan ifølge norsk lov gi opphav til barn i maksimalt 6 familier.