Anonymitet spermiedonasjon

I henhold til norsk lovgivning skal sæddonasjon være åpen. Ved åpen donasjon har barn som har blitt til gjennom donasjon av sæd, rett til å få vite om sin genetiske opprinnelse etter at de har fylt 15 år. Derfor oppbevarer Livio Egg and Sperm Bank opplysninger om donoren og norsk lov krever i tillegg at donoren registreres i et sentralt donasjonsregister. Alle opplysninger om din identitet blir kryptert og din personlige informasjon er selvsagt strengt beskyttet. Det vil derfor ikke være informasjon om at du er donor i din vanlige lege- eller sykehusjournal.

Det er viktig at du er anonym, da forventningsfulle foreldre ikke skal kunne kjenne donorens identitet. Det er senere når barnet har fylt 15 år at han/hun har mulighet for å finne ut av dette. Det er derfor av største betydning at du ikke informerer noen andre enn dine nærmeste om at du er donor og at du ikke går ut med dette, for eksempel på sosiale medier eller i andre fora.